Kommentar: Bør settes mer fokus på nettmobbing i skolen


Øyvind Skogmo Hansen
Publisert 6. februar 2011, kl. 14:12

En ting alle mennesker har til felles er ungdomstiden. Alle må gjennom perioden da kroppen og sinnet går igjennom en forvandling. Alle som har vært i samme situasjon vet at dette kan være en vanskelig periode i livet. Denne perioden starter som regel da man begynner på ungdomsskolen, og varer gjerne fram til videregående, og kan i tillegg fortsette der også. Mobbing i skolen er et svært mye omtalt tema, og det vært utallige aksjoner mot mobbing i skolen. Vi vet at flere tusen barn og unge hver eneste dag gruer seg til å gå på skolen, ofte fordi de vet at de vil bli mobbet når de kommer dit.

I løpet av få år har begrepet sosiale medier blitt kjent for de fleste, og medier som Facebook, Twitter og blogger har tatt helt av. Vi kan si at «alle» ungdommer er på Facebook. Det er ikke slik at alle nødvendigvis er på Facebook, det finnes selvfølgelig ungdommer som ikke er der, men svært, svært mange er på Facebook i dag. De sosiale mediene har skapt en arena hvor man kan «møtes» uten å møtes fysisk. Man møtes kun virtuelt, men man har muligheten til å kommunisere med hverandre likevel. Dette har selvfølgelig ført til mange positive konsekvenser, men et veldig trist resultat er at mobbing på nett har tatt av.

Mobbing på nett er i dagens samfunn et gigantisk problem, muligens et mye større problem enn det vi tror. På internett kan man skrive hva man vil, når man vil. Dette uten å nødvendigvis måtte ta konsekvensene for det. Dette har ført til at mobbere nå livnærer seg av nettmobbing, ofte i tillegg til vanlig mobbing. Å mobbe på nett krever så mye mindre enn å mobbe noen i virkeligheten. Man kan si det man vil uten å måtte møte offeret ansikt til ansikt. Dette er så mye enklere for mange mobbere. Nettmobberskaren har derfor vokst noe enormt i løpet av de siste årene.

Mye av mobbingen har muligens flyttet seg over til internett, men det er fortsatt svært mye mobbing i skolen. Det som bekymrer meg er at skolen ikke klarer å se at unge blir mobbet på internett. Blir noen mobbet på skolen kan man ta tak i det, enten fordi lærære eller ledelsen har sett det selv, eller fordi medelever eller offeret selv har varslet. På internett blir man imidlertid usynlig for ledelsen i skolen, og dermed kan mobberne mobbe fritt uten å være redd for å måtte ta konsekvensene.

Det jeg mener er at skolen bør sette mer fokus på nettmobbing. Nettmobbing er for offeret like fælt som vanlig mobbing, og derfor bør det settes fokus på nettopp nettmobbing. Personlig har jeg aldri fått noen informasjon om nettmobbing i skolen, og det mener jeg er uholdbart. Det er på tide å ta tak i dette samfunnsproblemet, og virkelig gjøre noe med det. Tanken på at flere tusen barn og unge hver dag gruer seg til å på skolen, er forferdelig. Informasjon, informasjon, og informasjon. Det er hva vi trenger i skolen. Vi må få vite mer om nettmobbing, vi må foreta en holdningskampanje om nettmobbing, og virkelig ta tak i dette så tidlig som mulig.

Nettmobbingen ødelegger mennesker, men menneskene kan ødelegge nettmobbingen….om vi vil.

Les VGs artikkel (07.02.2011) om mobbing

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB