En ny økonomisk hverdag med bitcoin?


Trond Eilertsen
Publisert 3. november 2017, kl. 12:01

Bitcoin har vært mye omtalt i media de seneste årene, og det kan muligens være forvirrende for den vanlige mannen i gata å sette seg inn i hva denne teknologiske nyvinningen er for noe.

Faktum er allikevel at kryptovalutaen brukes av stadig flere på verdensbasis, og mange eksperter antar at dette er en trend som kommer til å fortsette i løpet av de neste årene.

De fleste har sikkert fått med seg at bitcoin kan brukes på stadig flere nettsider i disse dager, men hvilken teknologi er det som gjør det mulig for deg som kunde å raskt fylle opp den virtuelle lommeboken din hos f.eks. et spillselskap? Dette er tross alt en valuta som opererer uavhengig av sentralbanker, men hvordan foregår prosessen? Stikkordet er «blokkjeder», og i denne artikkelen skal vi komme litt nærmere inn på hva dette er og hvordan det kommer til å prege hverdagen vår framover.

Bitcoin er nemlig en ny betalingsmåte som er åpen for alle, noe som betyr at samtlige innbyggere kan ta del i det økonomiske systemet. Skandiabanken var raskt ute med å tilby gratis nettbank til alle rundt årtusenskiftet, og den har nå bestemt seg for å anerkjenne kryptovalutaer på lik linje med andre verdipapirer. Den teknologiske utviklingen betyr at det er i alles interesse at finansielle transaksjoner styres mer i retning av e-lommebøker i digitale nettskyer. I framtiden kan vi således se for oss en ordning hvor lisensmyndighetene i ulike land kan få til en effektiv kontroll med blant annet spillbransjen og andre nettbaserte organisasjoner og selskaper.

kilde: Andre-francois Mckenzie – unsplash

Hva er blokkjeder?

Blokkjeder er enkelt fortalt en kjede (logg) bestående av flere informasjonsstykker eller blokker. Det sentrale ved en blokkjede er at sikkerheten står i fokus ved at samtlige deltakere i en blokkjede må godta en endring før den gjøres. Dette betyr at informasjonen er lagret hos de forskjellige deltakerne, og ikke i en sentral server. Brukt på riktig måte kan nemlig blokkjedeteknologien revolusjonere hverdagen vår i enda større grad enn smarttelefonen. Store virksomheter i dag lagrer blant annet alle dataene sine i digre servere, noe som gjør dem sårbare overfor hacking. Ved blokkjedeteknologi reduserer dette problemet betraktelig ettersom informasjonen deles blant deltakerne i blokkjeden. Dette muliggjør lynhurtige transaksjoner, sånn at du får mest mulig ut av spillingen på nettet, noe som blant annet har ført til at spillbransjen i stadig større grad har valgt å teste ut den nye teknologien.

Hvilke bransjer kan den endre?

Bank og finans-industrien er selvsagt den bransjen som utpeker seg mest, men også transport og logistikk kan gå spennende tider i møte. Sistnevnte bransje har nemlig et enormt dokumentasjonsbehov, men Blockchains kan revolusjonere hvordan varer flyttes og spores. En blockchain reduserer derfor risikoen for menneskelig svikt og hele bransjen blir langt mer effektiv. Dette gjør at utgiftene går ned, og at prisene blir lavere for kundene.

Risikoen for hacking er alltid til stede for selskaper som behandler store pengesummer, og spillbransjen har derfor de siste årene fattet en stadig større interesse for blokkjedeteknologien. Brukerne i et nettcasino er for eksempel opptatt av at pengene de setter inn skal komme trygt og raskt fram, og da kan en betalingsmåte fra en e-lommebok være en grei måte å sette penger inn anonymt på.

Stadig flere personer vektlegger i disse dager å være anonyme på nettet, noe blokkjedeteknologien muliggjør. Den tekonlogiske utviklingen på feltet har således ført til blokkteknologi og kryptovalutaer som bitcoin har revolusjonert måten vi bruker penger på til hverdagslige ting. En overføring med bitcoin tar nemlig bare et par sekunder, noe som betyr at betalingsprosessen er sterkt forenklet for både brukern og nettkasinoet. Brukere av nettcasinoer er nemlig på jakt etter raske innsettinger og rettferdige spill, og bitcoin gjør det således mulig å komme raskt i gang på det aktuelle nettcasinoet. Den økende bruken av diigtale valutaer innen iGaming-bransjen er nemlig noe nettcasinoene har fått med seg, og de har derfor lagt til rette for at brukerne kan benytte seg av denne.

Bare i startgropen

Transaksjoner med bitcoin utgjør allikevel bare en liten promille av pengene som sendes til spillselskapene, men vi ser for oss en dramatisk økning av dette de kommende årene. Bruken av denne teknologien innebærer nemlig at den betrodde regnskapsføreren blir byttet ut med en ressurskostnad. Dette fører til et åpent system og at du ikke behøver å be banken om lov til å overføre pengene dine. I dag kan en bank teoretisk blokkere enhver transaksjon, og vi har blant annet sett at myndighetene her til lands har forsøkt å stanse pengeoverføringer til utenlandske spillselskaper på denne måten. En teknologi som bitcoin fører derimot til at myndighetenes klamme hånd fjernes fra privatsfæren og at du selv som bruker bestemmer hva du vil gjøre med pengene dine.

Kan blokkjedeteknologien også komme andre sektorer til nytte?

Det er allikevel tegn i tiden på at politikerne i disse dager er i ferd med å komme på andre tanker. Dette er nemlig en teknologi som gir uante muligheter for databaser som lagrer store mengder personsensitive opplysninger, og i et velutviklet og høyteknologisk land som Norge er det således naturlig å tenke på mulighetene som står til rådighet for offentlig sektor. Blokkjedeteknologien kan således være med på å revolusjonere hvordan de personlige opplysningene våre blir håndtert og lagret. Den økende robotiseringen av samfunnet kommer sannsynligvis uansett til å tvinge fram en slik situasjon.

Bitcoins framvekst har gjort kryptovalutaen til et populært investeringsobjekt de siste årene. Dette er relativt upløyd mark, og du må være obs på at Bitocin ikke er regulert av et finanstilsyn eller andre offentlige myndigheter. Det første du bør gjøre er å registrere deg på en av de 10 største bitcoinbørsene, eller du kan kontakte en megler som kan hjelpe deg med å komme i gang. Ved sistnevnte alternativ ilegges et gebyr på rundt 7,5 prosent, og du er derfor avhengig av en ganske høy verdistigning hvis du har planer om å selge dem med fortjeneste på et senere tidspunkt.

Vi trenger en åpen debatt

Debatten blir derfor viktig i årene som kommer om hva vi skal gjøre med den nye teknologien som står til vår disposisjon. Det er iallfall betryggende å se at politikerne i stadig større grad kommer på banen i stedet for å feie saken under teppet.  Kanskje kan vi se for oss en hverdag hvor de finansielle markedene i enda større grad blir uavhengige fra myndighetene, og at vi bruker og omsetter stadig mer digitale penger og nye valutaer. Trenden i Norge er at kontanter mer eller mindre er et ukjent fenomen for samtlige innbyggere under 30 år, og det er derfor nærliggende å anta at teknologien bak bitcoin kan være med på å revolusjonere betalingsmåtene våre i enda større grad de neste par tiårene.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB