Skyløsninger driver utviklingen innenfor alle former for spill


Trond Eilertsen
Publisert 17. mars 2020, kl. 02:04

I dag skjer nesten alt i «skyen», det litt flytende begrepet som jo egentlig betyr forskjellige skytjenester fra de store leverandørene som Amazon, Google eller Microsoft. Det gjelder også forskjellige nettspill, uansett om det handler om e-sport, mobilspill eller pengespill, og i dag er det sannsynligvis ikke mange leverandører som vurderer å bygge en ny løsning basert helt på såkalt «on-premises» lokalt installert programvare.

Noen eksempler fra forskjellige deler av spillbransjen

Det finnes mange fordeler med å flytte drift av store spilløsninger til skyen, og det gjelder innenfor en rekke forskjellige deler av spillbransjen:

  • Konsollspill har sett en utvikling fra lokale lagringsmedier, som CD-plater eller andre optiske medier, til digital nedlasting og videre til strømming av hele spillopplevelsen. Et godt eksempel på en spillopplevelse der alt skjer i skyen er Google Stadia – selv om akkurat denne plattformen har hatt enkelte utfordringer både med det tekniske og verdiforslaget til kjøperne.
  • Det er dessuten en stor fordel å kunne levere deler av spillopplevelsen i forskjellige mobilspill via en skyløsning. Denne typen spill kan dra ekstra mye nytte av skalerbarheten til en spillmotor som kjører i skyen, da det ofte er vanskelig å forutse hvilke spill som vil floppe – og hvilke som vil bli det neste Pokemon Go.
  • Også når det kommer til pengespill og casino på nett, er det mange fordeler med å levere spill uten å måtte stole på lokale servere over hele verden. For pengespillbransjen handler dette ikke bare om at løsningen skal være skalerbar og rask, i tillegg til skyløsninger gjøre det enklere å håndtere personopplysninger på en måte som blir riktig i forhold til forskjellige lisensordninger i markeder over hele verden.

For oppstartselskaper kan det være en absolutt forutsetning å benytte seg av skyløsninger, og tilgangen på relativt rimelige maskiner i skyen legger til rette for både innovasjon og hardere konkurans innenfor mange kategorier.

Forskjellige nivåer av skyløsninger

Det finnes selvfølgelig ikke bare en «sky», og for mange selskaper vil den første beslutning være å beslutte hvilket nivå man egentlig ønsker å legge seg på.

For selskaper som har stort behov for kontroll, helt ned på servernivå, vil sannsynligvis «Infrastructure as a service» være det beste alternativet. Innenfor denne kategorien finnes det også forskjellige alternativer, i forhold til om man for eksempel vil ha dedikerte fysiske servere eller virtuelle maskiner.

For andre vil en mellomløsning, med en såkalt «Platform as a service» være midt i blinken. Dette alternativet kan være riktig for mange utviklere av spill, som vil kjøre forskjellige tjenester i skyen – men likevel med standardiserte løsninger som ikke trenger noen spesielle tilpassinger.

På et enda høyere nivå finner vi «Software as a service», og her finner vi mange tjenester som også privatpersoner benytter. For eksempel er Office 365 bare et eksempel på denne type tjeneste. Noen ganger skjer leveransen direkte til kunden, i andre tilfeller leveres tjenesten via et annet selskap. For eksempel kan et selskap tilby samhandlingstjenester til sine ansatte via nevnte Office 365, men fortsatt beholde noe kontroll over for eksempel hvor i verden opplysninger lagres. I forhold til spill vil det også finnes eksempel på «Software as a service», for eksempel når et selskap leverer såkalte «white-label» tjenester via flere forhandlere. Dette kan noen ganger være tilfelle innenfor spesielt pengespill, der bransjen i stor grad er delt opp mellom selskaper som lager selve spillene og plattformene – og andre selskaper som brander og markedsfører sluttproduktet.

Problemstillinger rundt eierskap til et spill

Det er noen som er skeptiske til at en alt større del av spillmarkedet består av opplevelser som kjører i skyen, og leveres til spilleren via internett. Det er kanskje spesielt det at det ikke lenger finnes noe fysisk medium, med tilhørende eierskap til spillet, som kan være en utfordring. Dette er en problemstilling som vi kjenner fra andre bransjer, når man beveger seg fra en fysisk platesamling til Spotify eller andre strømmetjenester mister man også følelsen av å virkelig eie noe håndfast.

Likevel er det vanskelig å se noen vei rundt dette, spesielt for spill som i alt større grad handler om opplevelser der man møter andre spillere i et univers som hele tiden forandrer seg. Fremtiden for alle former for spill er helt enkelt i skyen.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB