Ikke økt gjeld etter Black Week


Trond Eilertsen
Publisert 21. desember 2020, kl. 12:37

Kredittkortgjelden fortsetter å synke i Norge, også etter Black Week. Uken som er kjent og beryktet som supertravle handledager endret ikke trenden vi har sett tidligere i høst.

Den usikrede gjelden i Norge fortsatte å synke, slik den har gjort i flere måneder.

Kredittkortbruk

Den usikrede gjelden i Norge gikk ned med over en milliard fra oktober til utgangen av november. Den var på 177,7 milliarder kroner i oktober, men ved utgangen av november var den redusert til 176 milliarder kroner. Dette viser tall fra Gjeldsregisteret.

Hittil i år har nedgangen i usikret gjeld vært på 14, 8 milliarder kroner. Det tilsvarer en nedgang på 8 prosent.

Den usikrede gjelden består i hovedsak av regninger fra kredittkortbruk og forbrukslån. Det vil si at den inkluderer alle kjøp du gjør med kredittkortet ditt, samt alle avtaler du har om avbetaling på varer og alle forbrukslån.

Selv om bruken av kredittkort gikk opp i de dagene Black Week varte betyr ikke det at gjelden som da ble tatt opp vil bli rentebærende. Dersom man betaler kredittkort-regningen sin i tide vil det ikke bli regnet renter på beløpet det ble handlet for, kan man lese på kredittkortinfo.no.

Det gjenstår imidlertid å se om alle kredittkort-regningene fra Black Week vil bli betalt i tide. Så det endelige svaret på hvordan disse tilbudsdagene påvirker gjelden vår får vi først tidlig på nyåret.

Kredittkort under Black Week

Likevel har Black Week allerede avtegnet seg i gjeldsstatistikken. Det var en tydelig økning i bruk av kredittkort i de dagene, både på nett hvor folk handler elektronikk som erotisk leketøy og annet, og i fysisk butikk. Mellom mandag 23. november og tirsdag 1. desember økte den ikke-rentebærende rammekredittgjelden med 2 milliarder kroner, fra 18,9 til 20,9 milliarder kroner.

Gjeldsregisteret betegner likevel denne økningen som «ikke faretruende». De legger til at de regner det som sannsynlig at folk har benyttet seg av gode tilbud under Black Week, og at de vil klare å betale regningene sine i tide.

Gjeldsregisteret positive

Ifølge Gjeldsregisteret forventer de derfor at den positive trenden med at den rentebærende usikrede gjelden går nedover. De har med andre ord tro på at de fleste vil betale kredittkort-regningene sine i tide, og unngå å få økt rentebærende gjeld.

Spredt handel

Mange butikker meldte under Black Week om at handelen ble spredt utover hele uka, i stedet for å hope seg opp på Black Friday. Dette hadde butikkene lagt opp til, og kundene fulgte anvisningene.

Også organisasjonen Virke melder om at butikkene opplevde jevnt høy handel hele uka. Det var på forhånd frykt hos mange butikker for at kundene i stor grad ville utebli på grunn av pandemi-situasjonen. Imidlertid opplevde butikkene samlet sett en økning i handelen.

Ifølge Virke kan det henge sammen med at pandemi-situasjonen hindrer svenskehandel. En del julehandel som i fjor ble gjort i Sverige gjøres nå hjemme i Norge.

Økning med Vipps

Vipps forteller om at det også ble rekord for betaling med Vipps. Den økte med over 160 prosent i forhold til fjorårets Black Week-handel. Selv om svært mange valgte å handle på nett, så økte også omsetningen fra kortbruk (BankAxept) i butikkene med 22 prosent, ifølge Finansavisen.

Foreløpig ser det ut til at folk på julehandel har fulgt myndighetenes, og andres, henvisninger om å handle spredt, men lokalt, og bruke kredittkortet fornuftig.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB