Nordmenn og ønsket om forbud mot utenlandske spillselskaper


Trond Eilertsen
Publisert 25. september 2023, kl. 10:45

Spørsmålet om utenlandske spillselskapers tilstedeværelse i Norge har lenge vært et kontroversielt emne. En del av befolkningen ønsker et forbud mot slike selskaper, og det finnes ulike grunner til dette. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvor mange nordmenn som faktisk ønsker et slikt forbud og hvorfor.

Omfang av ønsket om forbud

Ifølge ulike meningsmålinger og undersøkelser har det variert hvor stor andel av den norske befolkningen som ønsker et forbud mot utenlandske spillselskaper, som Norgesautomaten og andre lignende selskaper. Tallene kan variere basert på tidspunkt og hvilke spørsmål som stilles, men det er generelt en betydelig andel som støtter ideen om et forbud. Enkelte undersøkelser viser at så mye som 30-40% av befolkningen er tilhengere av et slikt tiltak. Hvis du vil finne flere casinoer som aksepterer norske spillere, anbefaler vi at du besøker Spillsen eller en lignende nettside.

Hvorfor ønsker noen et forbud?

Bekymring for spilleavhengighet

En av de mest fremtredende grunnene til at nordmenn ønsker et forbud mot utenlandske spillselskaper er bekymringen for spilleavhengighet. Norske myndigheter har strenge reguleringer for gambling, og mange mener at utenlandske selskaper undergraver disse reguleringene ved å tilby spill som er mer avhengighetsskapende og mindre sikre.

Økonomiske konsekvenser

Det finnes også økonomiske argumenter for et forbud. Utenlandske spillselskaper betaler ikke skatt til Norge, noe som betyr at eventuelle gevinster går ut av landet. Dette står i kontrast til norske spillselskaper, som bidrar til samfunnet gjennom skatter og avgifter.

Kontroll og regulering

Noen argumenterer for at et forbud vil gjøre det enklere for norske myndigheter å kontrollere og regulere spillmarkedet. Dette vil også gi dem muligheten til å kanalisere pengene til gode formål, slik som kultur og idrett, i stedet for å la dem gå til utenlandske selskaper.

Etiske og sosiale konsekvenser

Det finnes også etiske og sosiale argumenter for et forbud. Mange mener at spill bidrar til sosial ulikhet og at utenlandske selskaper spesielt utnytter sårbare grupper. Ved å forby slike selskaper kan man i teorien beskytte disse gruppene bedre.

Offentlig debatt og politiske implikasjoner

Ønsket om et forbud har også vist seg i den offentlige debatten og har fått politisk oppmerksomhet. Flere politiske partier har tatt opp spørsmålet som en del av deres program, og det har vært forslag i Stortinget om å innføre strengere reguleringer eller til og med et totalforbud mot utenlandske spillselskaper. Dette viser at temaet ikke bare er relevant for enkeltpersoner, men også blir sett på som en viktig sak på det nasjonale nivået.

Internasjonale konsekvenser

Det er også verdt å merke seg at et forbud kan ha internasjonale konsekvenser. Norge er en del av EØS, og det kan derfor bli juridiske komplikasjoner med et forbud som strider mot prinsipper om fri bevegelse av tjenester. Dette er noe som må tas i betraktning i diskusjonen om hvorvidt et forbud skal innføres eller ikke.

Spørsmålet om forbud mot utenlandske spillselskaper i Norge er komplekst og mangefasettert. En betydelig del av befolkningen ønsker et forbud, og de har ulike grunner for dette, fra bekymringer om spilleavhengighet til økonomiske og etiske argumenter. Det er også en sak som har fått, og fortsetter å få mye oppmerksomhet i offentlig debatt og politikk. Selv om det er mange som ønsker et forbud, vil en slik beslutning innebære en rekke komplikasjoner og må veies nøye mot andre hensyn, inkludert internasjonale forpliktelser. Det står klart at dette er en diskusjon som vil fortsette å være aktuell i tiden fremover.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB