Starter kunnskapsnettverk for AI i mediene — nå ønsker de at flere blir med


Trond Eilertsen
Publisert 1. september 2023, kl. 14:04

Seks mediebedrifter og forskningsmiljøer i Oslo har gått sammen for å danne kunnskapsnettverket Media og AI — MAI. Målet er å utvikle felles kompetanse innen bruk av kunstig intelligens i journalistikk og medier.

NTB, OsloMet, Nasjonalbiblioteket, Skup, Faktisk og Publish Lab er med i nettverket. Nå planlegger de flere workshoper og en konferanse om kunstig intelligens med foredragsholdere fra norske og internasjonale miljøer. 

Flere medier og forskningsmiljøer har gått sammen om å danne kunnskapsnettverket Media og AI (MAI). Bak fra venstre: Morten Dahlback (Faktisk), Jon Reidar Hammerfjeld (Publish Lab), John Bones (Skup), Lars Johnsen (Nasjonalbiblioteket (NB), Gustavo Mello (AI Lab OsloMet), Andre Kåsen (NB), Magnus Breder Birkenes (NB), Per Erik Solberg (NB), Roy Krøvel (OsloMet), Per Christian Evensen Helme (NTB) og Yngvil Beyer (NB). Foto: Thomas Brun / NTB Kommunikasjon– Dette prosjektet skal bringe sammen mediebedrifter og forskningsmiljøet i osloregionen for å samle innsikt om kunstig intelligens og samarbeide om å utvikle maskinlæringsmodeller til bruk i medieteknologi, sier prosjektleder Per Christian Evensen Helme fra NTB. 

– Med det tempoet teknologiutviklingen har nå, må vi samarbeide for å kunne utnytte mulighetene AI gir oss, på en klok måte. Mediene har lang tradisjon for kunnskapsdeling som vi kan bygge videre på, og vi tror dette nettverket vil få stor verdi for deltakerne og for bransjen, sier Morten Langfeldt Dahlback, utviklingssjef i Faktisk.no.

– Nettverket vil jobbe med Natural Language Processing (NLP), en teknologi innenfor data, maskinlæring og kunstig intelligens, som fokuserer på å forstå, analysere, manipulere og generere menneskelig språk, sier professor i journalistikk fra OsloMet, Roy Krøvel.

Ønsker å få med flere medier og forskningsmiljøer i nettverket

OsloMet og NTB tok initiativet til å opprette nettverket. Nå ønsker de å inkludere flere mediebedrifter og forskningsmiljøer. 

– Nettverket er åpent for alle mediebedrifter og institusjoner som vil diskutere og dele kompetanse om kunstig intelligens og sammen jobbe med å løse AI-utfordringer, sier Evensen Helme i NTB. 

Nettverket vil jobbe med å knytte til seg gode ressurser både nasjonalt og internasjonalt for å sikre tilgang på relevant kunnskap og innhente kompetanse fra miljøer utenfor osloregionen. 

Ambisjonen er at Media-AI-nettverket vil bidra til å posisjonere norske mediebedrifter og forskningsmiljøer på området i internasjonal sammenheng, samtidig som det gir innovasjon i norsk mediebransje.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB