Taktskifte i jakten på fornybar energi


Trond Eilertsen
Publisert 1. september 2023, kl. 14:16

Eviny har et underliggende resultat på 539 millioner kroner i andre kvartal 2023, som er 43 millioner høyere enn i andre kvartal 2022. Fremover vil konsernet investere betydelig mer i ny fornybar energi og oppretter et nytt forretningsområde for å spisse satsingen.

Konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik vil ha fart i utbyggingen av fornybar energi. Ny kraft vil primært komme fra utbygging av vind på land, sol, havvind og lokale industrielle energiløsninger, som her på Ågotnes i Øygarden kommune der fjernvarme fra Eviny skal frigjøre kapasitet i strømnettet. Foto: Eviny/Odd Mehus

– Dette blir et taktskifte i vår jakt på mer fornybar energi. Ifølge Energikommisjonen er det behov for 40 TWh ny fornybar energi innen 2030, og vi har en ambisjon om å levere vår andel av dette og ikke bli stående på perrongen når toget går. Eviny har et viktig samfunnsoppdrag som krever at vi må investere mer enn vi har gjort de siste årene. Vi har også fått mandat til å kunne kjøpe oss inn i prosjekter for å videreutvikle disse, sier konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik i Eviny.

Hun mener vannkraft fortsatt vil være ryggraden i energisystemet, men veksten vil komme i andre teknologier.

– Vannkraften er arvesølvet vårt og vil bli enda viktigere fremover når vi får mer uregulert kraft i markedet. Samtidig vet vi at potensialet for ny stor vannkraft på Vestlandet er begrenset, og at ny kraft primært vil komme fra utbygging av vind på land, sol, havvind og lokale industrielle energiløsninger, sier Fresvik.

Store ambisjoner for ny kraft innen 2030
Eviny har en ambisjon om å produsere 10 TWh fornybar kraft innen 2030. Det betyr utvikling av 2,3 TWh ny kraftproduksjon i løpet av sju år. Veksten tilsvarer det årlige strømforbruket til om lag 144.000 husstander.

– Utbyggingen av fornybar energi har nesten stoppet opp i Norge. Mangel på fornybar energi vil bremse etableringen av nye arbeidsplasser og gjøre det umulig å nå klimamålene. Energimangel gir også høyere priser for både næringsliv og folk flest. Derfor må vi øke tempoet i utbyggingen av fornybar energi, fastslår Fresvik.

– Eviny har over 100 år med tillitskapital for å utvikle ren fornybar energi i takt med samfunnets behov. Økt tempo i utbygging av fornybar energi krever både grundige avveininger for å minimere naturinngrep, og gode åpne prosesser for å sikre lokal aksept. Eviny skal gå foran som en langsiktig og ansvarlig aktør for å bidra til dette, understreker Fresvik.

Eviny er i ferd med å gjennomføre en stor omstilling i stab og støttefunksjoner for å øke konkurransekraften. Det meste er nå iverksatt, men IT og økonomi gjenstår før prosessen kan avsluttes.

– Selv om dette er krevende, ser vi at det er nødvendig for at vi skal kunne bidra til det taktskiftet Vestlandet og Norge trenger, sier konsernsjefen.

God magasinfylling i Vest-Norge
I det underliggende resultatet er ikke verdiendringer på finansielle kraftkontrakter og vesentlige engangseffekter inkludert. Når dette tas med, blir konsernresultatet 675 millioner kroner for andre kvartal i år. Det er en forbedring på 1.877 millioner sammenlignet med andre kvartal 2022. Hovedforklaringen er et negativt resultat fra kraftkontrakter i andre kvartal 2022.

Eviny produserte 1.386 GWh vannkraft i andre kvartal i år mot 1.583 GWh i samme kvartal i fjor. Områdeprisen i NO5 (Vest-Norge) var 76 euro/MWh i andre kvartal 2023, sammenlignet med 163 euro/MWh i andre kvartal 2022. Eviny har også noen kraftverk i område NO3 (Midt-Norge) der prisen var 36 euro/MWh i årets andre kvartal mot 25 euro/MWh i andre kvartal 2022.

Kraftprisene ligger fortsatt på et relativt høyt nivå, noe som henger sammen med prisen på CO2-kvoter.

Magasinfyllingen i NO5 var 64 prosent ved utgangen av andre kvartal, som er fire prosentpoeng over mediannivået. For Norge samlet var magasinfyllingen 65 prosent, som er tre prosentpoeng under mediannivået.

Les delårsrapporten for 2. kvartal 2023

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB