Daybreakers

Hva gjør man når det ikke er et eneste menneske igjen på jorden, og det kun er de som kan holde deg i live?

Planet 51

Man skal ikke alltid høre på hva de voksne sier.

Once

Kanskje er det en fremmed person som må til for at du skal skjønne hva som er viktig i livet.