Ny studie: Mindre tid foran skjermen gir bedre oppførsel


Øyvind Skogmo Hansen
Publisert 1. april 2014, kl. 14:13

Foto: Iowa State University

Foto: Iowa State University

Barna får også bedre søvn og resultater på skolen. 

Det er muligens opplagt for de fleste at mindre tid foran skjermen kan gi positive effekter både for helsen og på det akademiske plan (med mindre man bruker tiden foran skjermen på å studere).

Men vet vi nok om gevinstene ved å redusere tiden foran skjermen?

En ny studie viser at barn kan oppnå en rekke positive effekter ved bruke mindre tid på aktiviteter som består av skjermtitting. Gevinstene blir imidlertid tydelige først etter noen måneder, noe som kan gjøre det vanskeligere for foreldre å se nytten av det hele.

Mindre aggressiv oppførsel

Forskere ved Iowa State University har analysert medievanene til mer enn 1.300 fjerde- og femteklassinger over en periode på syv måneder. Forskerne fant ut at dersom foreldre begrenset skjermtidsbruken begynte barna å sove bedre, oppførslen deres forbedret seg og de presterte bedre på skolen.

Indirekte påvirket dette også, kanskje lite overraskende, BMI-en til barna. Dette siden de var mer i aktivitet når skjermtidsbruken ble redusert.

Som et resultat av at barna ble mindre utsatt for voldelig innhold i ulike medier, viste de etter hvert en mindre aggressiv oppførsel.  

I USA bruker barn i gjennomsnitt 40 timer foran skjermer iløpet av en uke. Forskerne er opptatt av at det skal lite til for å oppnå de positve resultatene som nevnt ovenfor.

– Som foreldre ser vi ikke engang at barna våre blir høyere, og det er jo egentlig en veldig merkbar endring. Ja, når tiden foran skjermen øker, blir prestasjonen på skolen dårligere, men det skjer ikke over natta. Hvis jeg ser mye på TV i dag, får jeg ikke en F på skolen i morgen, bemerker Douglas Gentile, som ledet studien. 

Det er derfor viktig å se på dette i et langtidsperspektiv. Positive endringer skjer ikke over natta, men over tid, mener forskerne.

Studien er publisert i tidsskriftet JAMA Pediatrics. 

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB