Oslo først i Europa med elsykkel på solenergi


Trond Eilertsen
Publisert 11. juli 2017, kl. 15:32

Møller-familien, som står bak den tradisjonsrike bilimportøren MøllerGruppen, lanserer et nytt, solbasert, elsykkelkonsept. Oslo blir dermed første hovedstad i Europa som tilbyr innbyggere og turister elsykler ladet med solenergi.

Oslo ble nylig kåret til Europas miljøhovedstad. Nå ønsker Møller-familien gjennom sitt pilotprosjekt SunMobility å bidra til bedre, renere og grønnere fremkommelighet i byen for Oslos beboere og turister.

I et samarbeidsprosjekt med Oslo kommune blir det mulig å leie elsykkelen «SunBike» som lades med solenergi. Syklene vil være utplassert ved såkalte solkuber, som er solcellestasjoner hvor el-sykler kan lades.

Lanseringen av pilotprosjektet fant sted i dag, og Oslos ordfører var den første som testet ut en SunBike.

  • Dette er et prosjekt etter mitt hjerte. Jeg heier på alt som støtter byrådets ambisjon om et bilfritt sentrum, og det er jo fantastisk at næringslivet svarer på denne måten som Møller-familien her gjør, sier ordføreren.

Konseptet består i tillegg av SunTree, som er solcelletrær for lading av både sykler, mobiltelefoner, elektrisk grill mm. Det vil bli plassert soltrær og solkuber på Aker Brygge og ved sentralstasjonen og soltrær i Frognerparken. Hvert tre kan fullade 400.000 mobiler i året. Hver kube kan fullade 10.000 elsykler.

  • Folk i byer lever sine liv på farten. De er mobile og tilgjengelige. Dette prosjektet gir innbyggerne et tilbud som gjør begge deler lettere. På våre installasjoner kan du leie elsykler, lade mobilen din og koble deg opp mot vårt gratis WiFi, forteller eier og styreleder Harald Møller.

SunMobility er i første omgang et pilotprosjekt som er utviklet i nært samarbeid med  arkitektfirmaet A-Lab, rådgivingsselskapet Multiconsult og sykkelimportøren Stian Sport.

Harald Møller forteller at dette bare er ett av mange initiativ som springer ut av Møller-familiens strategi for å utvikle innovative og lønnsomme forretningskonsepter som samtidig svarer på viktige samfunnsbehov knyttet til miljø, mobilitet og medmennesker.

  • Gjennom bilvirksomheten har vi løst transportbehov og drevet med mobilitet i mer enn 80 år. Det skal vi fortsette med, men vi står foran store endringer i kundenes atferd og behov. Vi må rett og slett forberede morgendagen. Akkurat som mobiltelefonen, så kommer bilene til å bli smarte. I fremtiden vil du få tilbud om parkering, lading og forslag til videre transport når du kjører inn i en bilfri by. Vi tror at kundene kommer til å kreve andre mobilitetsløsninger av oss enn bilen. Vi ønsker å bidra til en grønnere løsning. Derfor tar vi dette initiativet til SunMobility, sier Harald Møller.

Dersom pilotprosjektet er vellykket, er målet å utvide både konseptet og det geografiske nedslagsfeltet.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB