193 millioner til innovasjon i offentlig sektor


Trond Eilertsen
Publisert 17. desember 2020, kl. 09:21

Gjennom Forskningsrådet deler regjeringen ut 193 millioner til prosjekter der forskere og offentlige virksomheter samarbeider om å løse offentlig sektors egne utfordringer.

SE LISTENE OVER TILDELINGER NEDERST I SAKEN

– Jeg er opptatt av at vi skal kunne tilby innbyggerne bedre og mer skreddersydde tjenester, og bærekraftige løsninger for fremtiden. Da må vi hele tiden jobbe for å løse oppgavene våre på smartere måter, og forskningsbasert innovasjon er et viktig virkemiddel for å få offentlig sektor til å tenke nytt, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Midlene går til 29 prosjekter ledet av kommuner, fylkeskommuner eller statlige virksomheter fra hele landet.

Prosjektene skal blant annet finne bærekraftige måter å håndtere forurenset snø, bruke dataspill til å oppdage lesevansker hos førsteklassinger og utvikle bedre tjenester til søsken av barn med kroniske sykdommer.

Disse midlene kommer i tillegg til 210 millioner til offentlig sektor i mars. Til sammen har Forskningsrådet nå delt ut 403 millioner til innovasjon i offentlig sektor i 2020. Dette er den største summen Forskningsrådet har delt ut til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor på ett kalenderår noensinne.

– Norge er helt avhengige av økt samarbeid mellom forskere, kommunesektoren og staten for å løse flere av de største utfordringene vi står overfor. Derfor er vi utrolig glade for å kunne finansiere disse spennende prosjektene der offentlige aktører selv skal lede samarbeidet med forskere. Disse prosjektene øker kvaliteten og effektiviteten i de offentlige tjenestene samtidig som de blir mer bærekraftige, sier områdedirektør i Forskningsrådet Jesper Simonsen.

– Kommunal sektor er en samfunnsutvikler, og hovedleverandør av viktige tjenester til innbyggerne. Kommunene spiller en betydelig rolle i innovasjon og omstilling av Norge. KS er derfor veldig glad for innretningen på utlysningen, som setter offentlig og kommunal sektor i førersetet på prosjektene, sier Bjørn Arild Gram, styreleder i KS.

Se resultatene for innovasjonsprosjekter i offentlig sektor (27 prosjekter)

SøkerProsjekttittelInnstilt beløp
BANE NOR SFReal-time condition and collision risk monitoring for railway infrastructure using fibre optic networks6550
BRØNNØY KOMMUNEHelserom Helgeland – Lokal helsehjelp med avstandsoppfølging7000
BÆRUM KOMMUNEDatadrevet samskaping – metoder og verktøy for bærekraftig innovasjon og samfunnsutvikling6995
HELFOLærende kontrollvirksomhet for å sikre riktig refusjon fra helserefusjonsordningene6285
INNLANDET FYLKESKOMMUNE SAMFERDSELAutomatisert tilstandsregistrering av fylkesveger6591
Lillestrøm kommuneForebygging av mentale vansker blant søken til barn med kronisk sykdom i kommuner og spesialisthelsetjenesten med innovasjonen «SIBS»7000
MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KFHunting the humpback salmon5228
MÆRE LANDBRUKSSKOLEResource harvesting from agriculture and forestry residues for CO2 storage and agricultural use3000
OMSORGSBYGG OSLO KFNye anskaffelser for dokumentert avfallsreduksjon (NADA)6740
OSLO KOMMUNE BYMILJØETATENMakroperspektiv for delt mikromobilitet: Offentlig regulering for effektiv, sikker og bærekraftig mikromobilitet6998
OSLO KOMMUNE BYMILJØETATENInnovative sensor networks and citizen empowerment for urban sustainable mobility and clean air – URBANITY6997
OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATENGameplay prediction of reading difficulties (GAMEPLAY).
A machine learning approach based on school starters’ serious gameplay
5525
OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATENLekkasjereduksjon i Norges drikkevannsnett7000
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HFHvordan kommunisere medisinske registerdata til innbyggere på en forståelig måte?7000
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HFAutomation of clinical genetic variant interpretation7000
RUTER ASAutonomous Mobility as a Service6063
RÆLINGEN KOMMUNESimuleringsbasert trening for samhandling i og mellom helsetjenestene7000
SENJA KOMMUNEDRIVKRAFT. Ungdom og næringsliv i klima-, miljø- og energiplanlegging for bærekraftige distriktskommuner.5450
SJØFARTSDIREKTORATETFritidsbåtplattformen – en digitalt støttet plattform for tverrsektorielt samarbeid mot fritidsbåtulykker7000
STATENS VEGVESENGeohazard Survey from Air – remote decision support with focus on avalanche applications5950
STATENS VEGVESENOptimalt bruvedlikehold for reduserte levetidskostnader3000
STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATETKlimatilpasning og veitransport5745
STRANDA KOMMUNEGRØNN KAI – Ny infrastruktur for utslippsfrie fartøy6041
TRONDHEIM KOMMUNEVeikart for grønn konkurransekraft i norske kommuner og regioner6000
UNDERVISNINGSBYGG OSLO KFBRAVENT – Efficient smoke ventilation of small fires7000
VESTLAND FYLKESKOMMUNEMedvirkningsmetoder for klimatilpasning3660
VIKEN FYLKESKOMMUNEJordhelse og karbonfangst
DNA kartlegging av jordliv og kretsløpsøkonomi
6980

Se resultatene for førkommersielle anskaffelser (2 prosjekter)

SøkerProsjekttittel
STATSBYGGModulbasert innerveggsystem i tre som erstatning for gipsvegger i Prosjekt nytt regjeringskvartal
TRONDHEIM KOMMUNE BYUTVIKLINGFør-kommersiell anskaffelse for utvikling av nye løsninger for håndtering av forurenset brøytesnø – hovedprosjekt

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB