Norsk teknologi konverterer kullkraftverk til biomasse


Trond Eilertsen
Publisert 31. oktober 2018, kl. 09:47

EU gir 180 millioner kroner gjennom programmet Horisont 2020 til et konsortium bestående av blant andre Arbaflame. Forskningsprosjektet har fått navnet Arbaheat og går ut på å konvertere ENGIEs kullkraftverk i Rotterdam til Arbaflames patenterte og dampbehandlede trepellets.

– Vi skal vise at det er teknisk mulig og kostnadsmessig effektivt å konvertere et kullkraftverk til en fornybar energikilde, og dermedetablere et utstillingsvindu for kullkraftverk i EU og resten av verden. Prosjektet er viktig for alle kullkraftverk som ønsker å konvertere til fornybar biomasse, sier Håkon Knappskog, CEO i Arbaflame.

EU-midlene er tildelt gjennom forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020, og skal gå til å bygge en biomassefabrikk fullintegrert i Engies toppmoderne kraftverk, som i dag leverer strøm til innbyggerne i Rotterdam. EU finansierer kun de beste forsknings- og innovasjonsprosjektene som kan løse store felles samfunnsutfordringer.

– Gjennom hard konkurranse har EU funnet at norske Arbaflame kan være sentral i å løse en stor energiutfordring. For å gjøre oppgaven får de et av de største beløpene fra Horisont 2020 til Norge noensinne. Norske bedrifter har mye kompetanse å bidra med internasjonalt og vi oppfordrer flere norske virksomheter til å undersøke mulighetene i EU. Forskningsrådets støtteapparat står klar til å bistå i søknadsprosessen slik vi har gjort med Arbaflame, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Prosjektet heter ARBAHEAT og ledes av et konsortium som i tillegg til Arbaflame også består av Engie, Sintef, Universitetet i Bergen, Universitetet i Brussel, Rotterdam havn, PNO og TNO. Støtten på 180 millioner kroner går til å sette opp et produksjonsanlegg for Arbaflames dampbehandlede pellets, som har tilnærmet samme egenskaper som kull, er vannbestandig og har energitetthet på nivå med kull. Pelletsene blir produsert i henhold til EUs strenge krav til bærekraft, og i motsetning til tradisjonelle pellets gjør de spesielle egenskapene at kostnaden ved å konverter kullkraftverket blir betydelig redusert.

– SINTEF gleder seg til å anvende vår kunnskap innen tekno-økonomisk & prosess analyse for ARBAHEAT. Denne kunnskapen er viktig for å sikre effektiv implementering av miljø- og klimavennlig energi i Europa, sier Michael Becidan, seniorforsker ved SINTEF Energi.

Til tross for at Arbaflame allerede har gjennomført vellykkede tester ved 15 kullkraftverk rundt om i verden er det første gang selskapet etablerer et fullintegrert produksjonsanlegg i et eksisterende kullkraftverk. ENGIEs toppmoderne kullkraftverk er valgt ut av EU som demonstrasjonsprosjektet på grunn av sin størrelse og strategiske plassering i Rotterdam havn, og fordi det leverer store mengder strøm til innbyggerne i byen. Prosjektet inkluderer også etablering av en enhet som skal etablere produksjon av biobaserte kjemikaler fra vannet som brukes i dampbehandlingsprosessen.

– Et slikt konsept, som betegnes et bioraffineri, er fremtiden for å utnytte alle deler av fornybare råstoff til produksjon av energi og kjemikalier. Dette gir stor gevinst både i ressursutnyttelse, bærekraft og økonomi, og åpner for at bioenergi kan bli et økonomis lønnsomt alternativ til fossile energikilder, sier Tanja Barth, professor ved Universitetet i Bergen.

EU har satt tydelige målsettinger om å begrense CO2-utslipp, og flere europeiske land har fulgt opp med tidfesting av når de vil utfase bruken av kull til energiformål. For kullkraftverkene i EU har dette fått fortgang i utfasingen av kull, men også i jakten på løsninger som kan gi en fleksibel strømproduksjon som sol- og vindkraft ikke kan gi.

– Kraftproduksjon basert på vind og sol kan i dag ikke ta fullt ansvar for det totale effektbehovet i det europeiske strømnettet. Å konvertere eksisterende kullkraftverk til biomasse slik EU nå ønsker med Arbaheat er en av løsningene på å nå klimamålsettingene, og samtidig tilby fleksibel strøm- og varmeproduksjon, sier Knappskog.

This project has received funding from the European Union’ s Horizon 2020 research and innovation Programme under grant agreement No 818349.

Om Horisont 2020
Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt på sju år. Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land.

ARBAHEAT’s consortium partners:
Arbaflame AS is a Norwegian private owned company that has a world leading patented steam treatment process for producing advanced wood pellet for replacing coal. www.arbaflame.no

Engie is determined to be a leader in the energy transition and therefore strongly aims at limiting the emissions of greenhouse gasses. As part of its transformation plan, ENGIE has reduced since the end of 2015 its coal fired capacity by over 60% already. In Rotterdam (NL) ENGIE holds one of the most efficient coal fired power plants (CFPP) in the world, which can play a key role in the transition towards carbon free energy generation by converting it into a biomass heat and power plant. https://www.engie.nl/

PNO Consultants BV (NL) is Europe’s largest independent Grants and Innovation Management advisory, providing support services to private and public organizations in innovation processes, technology transfer and funding for research, development & innovation https://www.pnoconsultants.com/

ECN part of TNO is the largest (non-profit) energy research institute in the Netherlands. TNO develops new technology and conducts pioneering research in various ways into innovative solutions to facilitate the transition to sustainable energy management. https://www.tno.nl/

SINTEF Energi AS is a legal entity within the SINTEF Group, one of the largest independent research organizations in Northern Europe, and is a non-profit research organisation. The institute carries out R&D with the aim of promoting cost-effective and environmentally sound solutions for energy use and the supply of heat and power. https://www.sintef.no/

The Free University of Brussels (VUB) is a competitive, high-quality, socially committed and internationally-oriented university located in Brussels, Belgium. Their Joint Research Group on Combustion and Robust Optimisation focuses on solving the pollutant-efficiency-flexibility trilemma using robust combustion solutions. https://www.vub.ac.be/

The Port of Rotterdam (Havenbedrijf Rotterdam N.V.) aims to be a frontrunner in the energy transition. Therefor the Port of Rotterdam is setting up and facilitates all kind of projects that give companies the opportunity to lower their footprint. One of these is enlarging the existing pipelines for residual heat to a regional “Heat Roundabout”, including the renewable heat from the ARBAHEAT project.https://www.portofrotterdam.com/

The University of Bergen (UiB) is an internationally-recognized research university. At the Department of Chemistry, the Biofuels research group will focus on condensate upgrading and valorization to identify and quantify the dissolved organic compounds in condensates from different feedstocks for further valorization. https://www.uib.no/EU gir 180 millioner kroner gjennom programmet Horisont 2020 til et konsortium bestående av blant andre Arbaflame. Forskningsprosjektet har fått navnet Arbaheat og går ut på å konvertere ENGIEs kullkraftverk i Rotterdam til Arbaflames patenterte og dampbehandlede trepellets.

– Vi skal vise at det er teknisk mulig og kostnadsmessig effektivt å konvertere et kullkraftverk til en fornybar energikilde, og dermedetablere et utstillingsvindu for kullkraftverk i EU og resten av verden. Prosjektet er viktig for alle kullkraftverk som ønsker å konvertere til fornybar biomasse, sier Håkon Knappskog, CEO i Arbaflame.

EU-midlene er tildelt gjennom forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020, og skal gå til å bygge en biomassefabrikk fullintegrert i Engies toppmoderne kraftverk, som i dag leverer strøm til innbyggerne i Rotterdam. EU finansierer kun de beste forsknings- og innovasjonsprosjektene som kan løse store felles samfunnsutfordringer.

– Gjennom hard konkurranse har EU funnet at norske Arbaflame kan være sentral i å løse en stor energiutfordring. For å gjøre oppgaven får de et av de største beløpene fra Horisont 2020 til Norge noensinne. Norske bedrifter har mye kompetanse å bidra med internasjonalt og vi oppfordrer flere norske virksomheter til å undersøke mulighetene i EU. Forskningsrådets støtteapparat står klar til å bistå i søknadsprosessen slik vi har gjort med Arbaflame, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Prosjektet heter ARBAHEAT og ledes av et konsortium som i tillegg til Arbaflame også består av Engie, Sintef, Universitetet i Bergen, Universitetet i Brussel, Rotterdam havn, PNO og TNO. Støtten på 180 millioner kroner går til å sette opp et produksjonsanlegg for Arbaflames dampbehandlede pellets, som har tilnærmet samme egenskaper som kull, er vannbestandig og har energitetthet på nivå med kull. Pelletsene blir produsert i henhold til EUs strenge krav til bærekraft, og i motsetning til tradisjonelle pellets gjør de spesielle egenskapene at kostnaden ved å konverter kullkraftverket blir betydelig redusert.

– SINTEF gleder seg til å anvende vår kunnskap innen tekno-økonomisk & prosess analyse for ARBAHEAT. Denne kunnskapen er viktig for å sikre effektiv implementering av miljø- og klimavennlig energi i Europa, sier Michael Becidan, seniorforsker ved SINTEF Energi.

Til tross for at Arbaflame allerede har gjennomført vellykkede tester ved 15 kullkraftverk rundt om i verden er det første gang selskapet etablerer et fullintegrert produksjonsanlegg i et eksisterende kullkraftverk. ENGIEs toppmoderne kullkraftverk er valgt ut av EU som demonstrasjonsprosjektet på grunn av sin størrelse og strategiske plassering i Rotterdam havn, og fordi det leverer store mengder strøm til innbyggerne i byen. Prosjektet inkluderer også etablering av en enhet som skal etablere produksjon av biobaserte kjemikaler fra vannet som brukes i dampbehandlingsprosessen.

– Et slikt konsept, som betegnes et bioraffineri, er fremtiden for å utnytte alle deler av fornybare råstoff til produksjon av energi og kjemikalier. Dette gir stor gevinst både i ressursutnyttelse, bærekraft og økonomi, og åpner for at bioenergi kan bli et økonomis lønnsomt alternativ til fossile energikilder, sier Tanja Barth, professor ved Universitetet i Bergen.

EU har satt tydelige målsettinger om å begrense CO2-utslipp, og flere europeiske land har fulgt opp med tidfesting av når de vil utfase bruken av kull til energiformål. For kullkraftverkene i EU har dette fått fortgang i utfasingen av kull, men også i jakten på løsninger som kan gi en fleksibel strømproduksjon som sol- og vindkraft ikke kan gi.

– Kraftproduksjon basert på vind og sol kan i dag ikke ta fullt ansvar for det totale effektbehovet i det europeiske strømnettet. Å konvertere eksisterende kullkraftverk til biomasse slik EU nå ønsker med Arbaheat er en av løsningene på å nå klimamålsettingene, og samtidig tilby fleksibel strøm- og varmeproduksjon, sier Knappskog.

This project has received funding from the European Union’ s Horizon 2020 research and innovation Programme under grant agreement No 818349.

Om Horisont 2020
Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt på sju år. Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land.

ARBAHEAT’s consortium partners:
Arbaflame AS is a Norwegian private owned company that has a world leading patented steam treatment process for producing advanced wood pellet for replacing coal. www.arbaflame.no

Engie
is determined to be a leader in the energy transition and therefore strongly aims at limiting the emissions of greenhouse gasses. As part of its transformation plan, ENGIE has reduced since the end of 2015 its coal fired capacity by over 60% already. In Rotterdam (NL) ENGIE holds one of the most efficient coal fired power plants (CFPP) in the world, which can play a key role in the transition towards carbon free energy generation by converting it into a biomass heat and power plant. https://www.engie.nl/

PNO Consultants BV
(NL) is Europe’s largest independent Grants and Innovation Management advisory, providing support services to private and public organizations in innovation processes, technology transfer and funding for research, development & innovation https://www.pnoconsultants.com/

ECN part of TNO
is the largest (non-profit) energy research institute in the Netherlands. TNO develops new technology and conducts pioneering research in various ways into innovative solutions to facilitate the transition to sustainable energy management. https://www.tno.nl/

SINTEF Energi AS is a legal entity within the SINTEF Group, one of the largest independent research organizations in Northern Europe, and is a non-profit research organisation. The institute carries out R&D with the aim of promoting cost-effective and environmentally sound solutions for energy use and the supply of heat and power. https://www.sintef.no/

The Free University of Brussels
(VUB) is a competitive, high-quality, socially committed and internationally-oriented university located in Brussels, Belgium. Their Joint Research Group on Combustion and Robust Optimisation focuses on solving the pollutant-efficiency-flexibility trilemma using robust combustion solutions. https://www.vub.ac.be/

The Port of Rotterdam
(Havenbedrijf Rotterdam N.V.) aims to be a frontrunner in the energy transition. Therefor the Port of Rotterdam is setting up and facilitates all kind of projects that give companies the opportunity to lower their footprint. One of these is enlarging the existing pipelines for residual heat to a regional “Heat Roundabout”, including the renewable heat from the ARBAHEAT project.https://www.portofrotterdam.com/

The University of Bergen
(UiB) is an internationally-recognized research university. At the Department of Chemistry, the Biofuels research group will focus on condensate upgrading and valorization to identify and quantify the dissolved organic compounds in condensates from different feedstocks for further valorization. https://www.uib.no/

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB