Bærekraft viktig – 8,5 millioner innovasjonskroner


Trond Eilertsen
Publisert 4. januar 2019, kl. 10:01

Oslo: Mange av nyskapingsprosjektene som får støtte av Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP) i år har en bærekraftig profil.

Biokull som gjør landbruket klimanøytralt. Mer miljøvennlig cruisetrafikk. Ombruk av gamle stålbjelker i nye bygg. En bykopp som kan erstatte hundretusener av engangskopper.

Disse er i blant 17 norske innovasjonsprosjektene som til sammen deler på 8,5 millioner kroner fra DIP-programmet. Dette er niende gang det deles ut midler gjennom DIP. Midlene skal brukes for å benytte designmetodikk i idéutviklingsfasen i prosjektene.

– Miljø og bærekraft står helt sentralt i fremtidens produksjon av varer og tjenester, det er derfor naturlig at dette gjenspeiles i prosjektene som får DIP-støtte i år. Midlene skal sørge for at systematiske brukerstudier og designmetodikk kommer inn i den kritiske idéutviklingsfasen. Det gir større treffsikkerhet og dermed bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon, sier Anne E. Bull, seniorrådgiver og leder av DIP ved Design og arkitektur Norge (DOGA).

Plastprosjekt ble klimavennlig stol

Et godt eksempel på dette er Snøhettas omfattende og grenseutforskende plastprosjekt, som mottok DIP-støtte i fjor. Stian Alessandro Ekkernes Rossi, Snøhettas uoffisielle plastorakel, forteller at svært mye har skjedd siden prosjektet fikk støtte for å «samle tverrfaglig kompetanse om gjenvunnet plast, øke bevisstheten i bransjen og koble dette til reell produktutvikling».

– Vi gikk inn i dette med et åpent sinn. Vi reiste land og strand rundt og snakket med forskere, plastnæringen og avfallsbransjen. Vi bygget et plastlaboratorium av en gammel container og andre gjenbruksmaterialer. Og vi har designet en stol, sier Ekkernes Rossi.

Stolen han sikter til settes i fullskalaproduksjon tidlig neste år, og er basert på den stablebare skolestolen R48 – en designklassiker fra 70-tallet. Den er et samarbeidsprosjekt mellom Snøhetta og stolprodusenten Nordic Comfort Products (NCP).

Bruker plast fra lokal oppdrett

– Lokale oppdrettsaktører kjøper inn tonnevis med plast hvert år, som brukes i nett, liner, rep og lignende. Slitasjen er stor, og derfor må dette byttes ut ofte. Vi så en fantastisk mulighet til å sikre oss lokal tilgang til materialer, og samtidig hindre at plasten ble til avfall. Dette er sann sirkulærøkonomi, sier Ekkernes Rossi.

Sammen med NCP har Snøhetta skapt en ny skolestol laget av 100 prosent resirkulert, lokal plast og 100 prosent gjenvunnet norsk stål. Stolskallet tar bare noen sekunder å støpe, stolen er fleksibel og nær ripefri og klimaregnskapet er en fryd å lese.

– En ordinær stol har et avtrykk på om lag 12-14 CO2-ekvivalenter per tonn. Denne kommer kanskje ned i 6. I tillegg sørger ulik farge på den gjenvunnede plasten for at hver stol får sitt helt unike mønster. Barna skal kjenne igjen stolen sin, og planen er at de også skal få vite historien om den – og at den var noe helt annet før den ble til en stol, sier Ekkernes Rossi.

Snøhetta er også involvert i et DIP-prosjekt som er med på årets DIP-utdelinger. Sammen med Umoe Restaurants og Naturvernforbundet skal de i gang med et prosjekt som potensielt kan utrydde den forgjengelige engangskoppen som nordmenn kaster tusenvis av hver eneste dag.

Biokull – et grønt kinderegg

Nortura og Felleskjøpet Agri har ambisiøse mål om reduksjon av klimagassutslipp ved sine mange fabrikker. Nå får de 630 000 kroner i DIP-midler for å sammen med EGGS design utforske hvordan de kan få en miljøgevinst ut av møkk, slakterester og kornavrens.

– Vi har begge felles eiere – bøndene – og vi har begge bærekraft og grønt skifte på vår agenda. Dette er langt fra første gang vi jobber sammen for å løse miljøutfordringer i landbruket, men det er første gang vi jobber med designere på denne måten, sier prosjektleder Ane-Guro Danielsen i Nortura.

Tidligere har de store biomassemengdene fra fabrikkene blitt behandlet som avfall – eller blitt brent til oppvarmingsformål. Ved hjelp av pyrolyseovner kan massen i stedet omdannes til biokull. Dette kan for eksempel kan erstatte torv i jordprodukter.

– Det blir et miljømessig kinderegg, der fossilt brensel erstattes, avfall blir til et nytt produkt og dette produktet har en reell verdi som for eksempel jordforbedringsmiddel eller som fortilsetting. Utfordringen er at verken produkt, marked eller kunder er på plass i dag. Dette pilotprosjektet skal bli et strategisk veikart for en helt ny verdikjede, sier Danielsen.

Miljøvennlig stålombruk

Samtidig som omsmelting bidrar til at stål brukes igjen, er det ikke dermed sagt at det er miljøvennlig. Metallco Oppland har fått 410 000 kroner for å skape en ny verdikjede for ombrukt stål i byggebransjen.

– Det sendes mye bra jern, særlig bjelker, til omsmelting. Vi vet at ombruk av stål gir en betydelig miljøgevinst i form av mindre CO2-utslipp. Nå ønsker vi å finne ut hva som skal til for å realisere det store potensialet som ligger i ombruk, sier Tom Erland Schjørlien, markedssjef i Metallco Oppland.

Prosjektet skal bygge på funn fra et som Norsk Stålforbund fullførte tidligere i år. Her kom det fram at ombruk av stål kan gi lokale arbeidsplasser, spare miljøet og dessuten halvere materialkostnadene. Prosjektet identifiserte 4-5 millioner bygninger i Norge som et potensielt ressurslager for fremtidige byggeprosjekter.

Må endre hele verdikjeden

– Målet er å være i stand til å hente ut deler fra disse byggene og gjenbruke dem, uten å gå veien via omsmelting. Da må hele verdikjeden – inkludert vår rolle i den – endres, sier Schjørlien.

Widenoja Design, som også deltok på prosjektet til Norsk Stålforbund, er hentet inn som designpartner. De skal bidra til at brukere fra hele verdikjeden, fra rivingsfirmaer og gjenvinningsselskaper, til Miljødirektoratet og byggemyndigheter, trekkes inn i prosjektet.

Grønne båter, kartonger og vitensentre

Blant årets DIP-mottakere finner vi også Maritime CleanTech, som får 580 000 kroner for å gå videre med prosjektet «Grønn cruisefart». Prosjektet skal bruke designmetodikk for å utvikle et helt nytt og mer bærekraftig cruisekonsept.

Vitenparken Campus Ås og Ogle Noor skal utforske hvilke muligheter som ligger i skjæringspunktet mellom det grønne skiftet og ny, digital læringsteknologi. Til dette mottar de 490 000 kroner i midler.

DIP-programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og ledes av DOGA i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Siden 2009 er det blitt delt ut om lag 70 millioner kroner til 147 prosjekter.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB