Norske spillinnovatører får støtte


Trond Eilertsen
Publisert 5. oktober 2020, kl. 10:00

PAZZING vil utvikle en brukersentrert spillplattform for utvidet virkelighet. Nå får Tromsø-selskapet 350 000 kroner i støtte fra Design og arkitektur Norge (DOGA).

Mer enn én milliard mennesker har tilgang til utvidet virkelighet (AR) på sine mobiltelefoner. Samtidig er interessen svært stor for spill som legger opp til brukergenerert innhold. Likevel finnes det ingen foretrukken lavterskelløsning for AR-spill på markedet.

Dette ønsker PAZZING å gjøre noe med. Spillselskapet fra Tromsø har ambisjon om å utvikle brukersentrerte løsninger for en egen AR-spillplattform. En prototype er allerede på plass, men for å kunne skape en kommersiell plattform ser PAZZING at de må ta et steg tilbake og få brukerne med på laget.

Ros fra juryen

Nå får prosjektet 350 000 kroner i støtte fra DOGA gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). I sin uttalelse skriver juryen at med gjennomgripende kundeinnsikt kan søkeren lykkes i å utvikle en plattform som kan oppnå internasjonal suksess.

– Designdrevet innovasjon kan gi mer bærekraftige produkter og tjenester som er viktig for omstillingen av norsk næringsliv. DIP vektlegger særlig brukernes behov i innovasjonsprosessen. Det er en rekke spennende prosjekter som nå får støtte til å bruke design i innovasjonsprosessen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Covid-19 satte fart på juryeringen

Dette er ellevte gang DOGA deler ut DIP-midler. Normalt skjer utdelingen senere på høsten. På grunn av koronasituasjonen har juryen, som består av fagpersoner fra DOGA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet, jobbet på høygir for å komme i mål så tidlig som mulig.

– Vi ønsker å bidra til at innovasjonshjulene over hele landet fortsetter å gå rundt. Derfor står vi klare til å utbetale DIP-midler tidligere enn vanlig. Midlene sikrer at designmetodikk tas i bruk i idéutviklingsfasen i prosjektene, noe som leder til bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon, sier administrerende direktør Tor Inge Hjemdal i DOGA.

Tendenser blant årets søkere viser at medvirkning blir et stadig mer sentralt tema i norske innovasjonsprosjekter. Antall søknader fra blågrønn sektor er også på vei opp, og miljø og sosial bærekraft går igjen i mange prosjekter. Dessuten fortsetter trenden fra i fjor med stadig større interesse for designdrevet innovasjonsmetodikk i arkitekt- og byggenæringen.

Mer treffsikker nyskaping

Hjemdal forteller at DIP skal stimulere til en brukersentrert og tverrfaglig tilnærming til innovasjon. Dette gjør at DIP er et aktuelt virkemiddel i alle sektorer, ikke minst i spillbransjen.

– Dersom brukernes meninger, ønsker og behov blir førende allerede i idéfasen, får vi bedre innovasjon. Gjennom kontinuerlig brukertesting, justeringer og forbedringer sørger designdrevet innovasjon for mer treffsikre løsninger, sier Hjemdal.

I år kom det inn hele 190 søknader, på til sammen 110 millioner kroner – en ny rekord i DIP-sammenheng. Etter grundig juryering sto DOGA igjen med 20 prosjekter, også dette en ny rekord.

– Kvaliteten på søknadene har jevnt over vært usedvanlig høy, og det var utrolig vanskelig å velge blant så mange sterke prosjekter, sier DOGA-sjefen.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB