Utmerkelser til tre norske IT-prosjekter


Trond Eilertsen
Publisert 18. juni 2019, kl. 13:17

Selv etter overveldende suksess med værtjenesten Yr, har NRK aldri tatt foten av gasspedalen. Altinn har fått et etterlengtet designløft og er enklere å bruke enn noen gang. Og selv sjefen din skjønner det nye videomøtesystemet til Huddly. Nå vanker det utmerkelser fra DOGA.

Den prestisjetunge utmerkelsen DOGA-merket blir delt ut til NRK, Brønnøysundregistrene og Huddly med designpartnere torsdag ettermiddag på DOGA-dagen 2019 i Oslo.

– DOGA-merket løfter frem de beste prosjektene der design og arkitektur har bidratt til innovasjon og verdiskaping. Her ligger det mye samfunnsnyttig nyskaping til læring og inspirasjon for andre, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA), påpeker at DOGA-merket er en av de mest prestisjefulle norske prisene som deles ut til design- og arkitekturprosjekter.

– Det er i skjæringsproduktet mellom teknologi og design at de virkelig gode produktene og tjenestene utvikles. Det gleder meg at vi kan dele ut DOGA-merket til tre svært fortjente mottakere i år, sier han.

«Ikke til å kjenne igjen»

Brønnøysundregistrene forvalter Altinn, en digital portal de aller fleste nordmenn har et forhold til. Altinn brukes både av privatpersoner, næringsliv, kommuner og statlige organer, og fra 2003 til 2018 har over 415 millioner skjemaer og meldinger passert gjennom portalen.

Alt har imidlertid ikke vært i skjønneste orden. Kritiske røster har sammenlignet Altinn med en endeløs klikksafari og brukt portalen som eksempel på alt som er galt med offentlig byråkrati. Sammen med Fossland+Foss og byHands har Brønnøysundregistrene derfor gjennomført en omfattende designprosess for å gjøre Altinn til et hyggeligere og enklere sted å besøke.

Juryen er imponert over resultatet, og roser aktørene for å levere et svært godt designarbeid i et handlingsrom begrenset av sikkerhets- og personvernhensyn og en avansert teknisk løsning:

«Altinn er ikke til å kjenne igjen. Borte er det gammeldagse og statiske designet der man mest av alt fikk assosiasjoner til en hemmelig organisasjon, og inn er det kommet organiske former av mennesker og lek. I inviterende farger! Det er nesten slik at man får lyst til å sende inn selvangivelsen på nytt,» står det i jurykjennelsen.

Juryen påpeker at prosessen enda ikke er i mål, men at grunnlaget nå er lagt.

«Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår før Altinn kan sies å være en sømløs og intuitiv opplevelse fra topp til bunn, men Fossland+Foss, Brønnøysundregistrene og byHands har skapt et system og en profil der man kan videreføre prinsipper og designkomponenter til alle områder etter hvert,» skriver juryen.

Unik værtjeneste

NRK får DOGA-merket for prosjektet «Yr-app – været tolket og servert».

Juryen er imponert over resultatet, og berømmer NRK for at de ikke hviler på sine laurbær, men bruker tjenestedesign for å videreutvikle Yr:

«Ved å bruke verktøy fra tjenestedesign kombinert med avansert design- og kodesystem har man skapt en unik tjeneste i verdenssammenheng, der det grafiske grensesnittet spiller på lag med brukerne på subtile og emosjonelle måter og gir en helt ny opplevelse av været,» står det i jurykjennelsen.

Videomøter uten teknisk tull

Selv om videomøter har eksistert i en del år, er de ikke alltid en sømløs, problemfri opplevelse for verken deltakere eller møteleder. Norske Huddly har sammen med designpartner Frost Produkt laget et system som åpner døren for en mer effektiv hverdag.

«Huddly IQ er rett og slett et godt designet produkt. Det har en presis oppgavedefinisjon og leverer på alle punkter. Den smarte interaksjonsmuligheten med white board-funksjonaliteten og autozoom løser en sentral begrensning i videokonferanser, og funksjonaliteten er så enkel at selv sjefen din skjønner den,» står det i DOGA-juryens vurdering.

Juryen fremhever hvordan produktet oppleves som tøft og annerledes. Det er også et stort pluss at Huddle IQ er plattformuavhengig, slik at den kan kjøres både på PC og Mac.

Innovativ design og arkitektur

DOGA-merket, som tidligere het Merket for god design, deles ut årlig til norske arkitektur- og designprosjekter i forbindelse med DOGA-dagen. Utmerkelsen løfter fram virksomheter og utøvere som har samarbeidet om innovative prosjekter der design og arkitektur skaper samfunns-, miljømessige eller økonomiske verdier.

Årets DOGA-dagen har fått navnet «Stay Human», og byr foruten overrekkelse av utmerkelser og hederspris på et sterkt faglig program. Blant annet vil den anerkjente designeren Michael Bierut fra USA snakke om hvordan design kan redde verden, mens utviklingssjef på Træna, Moa Bjørnson, og en visjonær gründer og sauebonde på Stokkøya, Roar Svenning, skal diskutere hva store byer kan lære av små steder.

DOGA er stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. DOGA er en pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur og legger til rette for samarbeid mellom utøvere og virksomheter, eksperimentering med nye løsninger og formidling av innsikt og læring.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB