Sbanken på topp i kundeopplevd innovasjon


Trond Eilertsen
Publisert 6. februar 2020, kl. 10:56

For tredje år på rad måles Sbanken av norske kunder som best i bransjen på innovasjon. Dette kommer frem i Norsk Innovasjonsindeks (NII) for 2019 som i dag ble presentert. Uavhengig av bransje havner Sbanken på andreplass i opplevd innovasjon og åttende plass i sosial innovasjon.

Hvert år siden 2015 har Norges Handelshøyskole (NHH) tatt for seg å måle hvordan kunder opplever norske selskapers innovasjonsevne knyttet til sitt kommersielle og sosiale arbeid. Resultatene publiserer i form av Norsk Innovasjonsindeks (NII).

Årets måling har tatt for seg 80 bedrifter i 20 ulike bransjer og spurt om lag 10 000 kunder, og er den tredje målingen på rad hvor Sbanken måles som best i finansbransjen. Resultatene føyer seg inn i en lang rekke topplasseringer i målinger på kundetilfredshet, innovasjon og merkevare som Sbanken har vunnet, men er den første som banken mottar i 2020:

– Dette er et resultat av metodisk arbeid over tid, hvor vi har rettet oppmerksomhet mot å løse ekte problemer for ekte kunder, på enkle vis. Vi løper ikke etter innovasjonen for innovasjonens del, men for å bedre våre kunders hverdag, sier Christoffer Hernæs kontant.

Han er leder for innovasjon og utvikling i Sbanken og ser Norsk Innovasjonsindeks som en av de fremste utmerkelsene som norske selskap kan få.

– Norsk Innovasjonsindeks gir ikke svar på hvilke merkevarer eksperter eller synsere oppfatter som innovative, men hva faktiske kunder oppfatter som reelle og nyttige bidragsytere i sin hverdag. Dette er kundeopplevd innovasjon, og nettopp derfor en av de gjeveste prisene vi kan få.

– Sbanken er i særklasse
– De mest innovative selskapene dekker et bredt spekter av bransjer. Det er imidlertid én fellesnevner for alle innovasjonsledere: De er kreative, banebrytende og oppleves å ha en forandringskraft i sine respektive bransjer – og kundene merker det, sier NHH-professor Tor W. Andreassen.

Han er en av hjernene bak Norsk Innovasjonsindeks (NII) og mener det er viktig at kundene opplever både kvalitet og innovasjon, men påpeker at det ikke er nok å lage smarte løsninger ene og alene:

– Tilfredshet er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig, betingelse for å kunne overleve på sikt. Selskap må ha orden på butikken i form av kundetilfredshet samtidig som de innoverer og kommer opp med nye ting. Altså det som skal være morgendagen for virksomheten. På dette området er Sbanken i særklasse, sier Andreassen.

Ekte innovasjon skjer innen gitte rammer
Norsk Innovasjonsindeks (NII) er verdens første og eneste kundebaserte rangering av innovative virksomheter. Tilnærmingen har vakt oppmerksomhet utenfor Norge og er i dag implementert i USA, Sverige og Finland. Dette har gjort Norges Handelshøyskole (NHH) i stand til å bygge en stor database for sammenligning og analyser fra alle landene, noe de aktivt benytter i innovasjonsforskning og -undervisning.

– Ved hjelp av en nøye designet prosedyre fanger NII opp selskapenes innovasjoner og kundenes oppfatninger av verdiskapingen disse innovasjonene har medført. Kall det gjerne kundeopplevd innovasjonsevne, og det er på dette området Sbanken virkelig gjør noe unikt, sier Andreassen.

Som bakgrunn for den gode plasseringen er Sbanken klare på at innovasjon ikke nødvendigvis handler om å skape noe revolusjonerende nytt, men heller om å skape stadige forbedringer, raskt og effektivt, som forenkler kunders hverdag og liv:

– Ekte innovasjon skjer innenfor bestemte rammer. Mange oppfatter innovasjon som noe svært kreativt, hvor den frie tanker råder. Men selv om man skal tenke høyt og stort, har vi erfart at den beste innovasjonen skjer når man innoverer innenfor definerte rammer med bestemte mål. Alltid med kunden som fremste formål å tjene, sier Hernæs.

– –

Om Norsk Innovasjonsindeks (NII):

Norsk Innovasjonsindeks (NII) måler kundenes opplevelse av definerte bedrifters innovasjonsevne og dekker omlag 10.000 norske forbrukere av 80 bedrifter i 20 bransjer.

Norsk Innovasjonsindeks (NII) måler hvorvidt kundene ser på bedrifter som innovative. En høy score på denne indeksen betyr at kundene oppfatter bedriften som en markedsdriver og game changer. Omtales også som opplevd innovasjonsevne.

Sosial innovasjonsindeks (SII) gjenspeiler hvorvidt kundene ser på bedrifters innovasjonsaktiviterer som nyttige for samfunnet og miljøet. En høy score på denne indeksen betyr at kundene oppfatter bedriften som en driver av positive samfunns- og miljøendringer.

Les mer: https://www.nhh.no/norsk-innovasjonsindeks/ .

Ti-på-topp rangering:     Norsk Innovasjonsindeks 2019

Norsk Innovasjonsindeks ti-på-topp liste for Opplevd innovasjonsevne og Sosiale innovasjoner er vist under. Bedrifter merket med rødt er på topp i begge listene.

BEDRIFT RANGERINGOpplevd Innovasjonsevne:
0-100
BEDRIFT RANGERINGSosiale innovasjoner:
0-100
IKEA75Stormberg72
Sbanken71IKEA67
Onecall68Toyota66
finn.no67Nordic Choice65
Toyota67finn.no62
Zalando.no66Thon60
Stormberg66Sparebank160
Komplett65Sbanken59
Telenor64Nor-way Bussekspress59
Norwegian63Flytoget59
DNB62Ruter59
Q-meieriene62Telenor58
Gjensidige58
Onecall58

Topplasseringer for Sbanken i 2019:

  • Banken med beste kundeservice – KS Indeks 2019
  • Banken med beste omdømme – RepTrack vår 2019
  • Banken med høyest kundetilfredshet og lojalitet – NKB vår 2019
  • Banken med beste kundeopplevelse – KPMG høst 2019
  • Banken med størst kundetilfredshet – EPSI høst 2019
  • Mest anbefalte merkevare – YouGov høst 2019

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB