Rekordmange får tilbud om studieplass ved UiT


Trond Eilertsen
Publisert 27. juli 2021, kl. 12:41

UiT Norges arktiske universitet kan ønske rekordmange studenter velkommen til nytt studieår.

I dag offentliggjør Samordna opptak de nasjonale opptakstallene til universitet og høyskoler i Norge. Tallene viser at UiT tilbyr 8647 nye studenter plass fra høsten av. I fjor var antallet 7602.

Hele 9809 studiesøkere hadde UiT som sitt førstevalg i år. Det er svært gledelige tall og en klar indikasjon på at kunnskap og utdanning er prioritert høyt i en pandemi-preget hverdag. Vi håper at så mange som mulig benytter muligheten til å studere ved verdens nordligste universitet, sier rektor Anne Husebekk. 

 Etterspurte studier

I år som tidligere år, er nåløyet for opptak trangest ved UiTs profesjonsutdanninger. Ved medisinstudiet er poenggrensen 68,0, mens den for psykologi nå er 65,5. Samtidig står 1488 kvalifiserte søkere på venteliste ved medisinstudiet som tilbyr 136 studieplasser. Ved psykologistudiet står 1266 søkere på venteliste. Antall studieplasser er 55. Rettsvitenskap har 3183 søkere, det høyeste antall søkere til et enkeltstudium på UiT. Der er poenggrensen nå 61 og 1393 søkere står på venteliste til studiet som har 150 studieplasser.
 UiT har noen av landets mest etterspurte studier. Vi ser også at antall kvalifiserte søkere er svært høyt. Det er et kvalitetstegn at så mange setter UiT øverst på lista når de søker studieplass, sier Husebekk. 

Ventelister på sykepleierutdanningen

UiT utdanner sykepleiere både i Tromsø, Hammerfest, Harstad og Narvik. Totalt var det 3761 søkere til de i alt 335 studieplassene på sykepleierstudiet, og samtlige studiesteder opererer nå med til dels lange ventelister.  
 Samfunnet har et stadig økende behov for kandidater innen helsevesenet. Det er derfor gledelig at vi får stadig flere kvalifiserte søkere til våre sykepleierutdanninger, sier Wenche Jakobsen, prorektor for utdanning ved UiT. 

Hard kamp om studieplassene er det også ved den fortsatt relativt ferske paramedisin-utdanningen ved UiT, der 1601 søkere konkurrerte om 23 plasser. Poenggrensen på studiet er 62,8 og 425 søkere står på venteliste. Situasjonen er den samme ved odontologi, som har 1085 søkere til sine 40 plasser, en poenggrense på 66,2 og 530 søkere på venteliste. 

 Må få høyere status

Til UiTs samlingsbaserte barnehagelærerutdanning i Harstad, Tromsø og Alta opereres det også med ventelister nå. Til det 120 plassene var det i alt 419 søkere. Samtidig står nærmere 30 søkere på venteliste til bachelor barnehagelærer i Tromsø. Når det gjelder grunnskolelærer- og lektorutdanningene er imidlertid tallene mer bekymringsfulle. Stort sett alle kvalifiserte søkere får plass på programmene som tilbys både i Tromsø og Alta. 

 Dette er en utvikling vi har sett over tid. Behovet for lærere er stort og vi må fortsette arbeidet med å gjøre lærerutdanningen mer attraktiv – samtidig som yrket må få høyere status i samfunnet, sier prorektor Wenche Jakobsen.  

Populære nettstudier

På popularitetstoppen i antall søkere er også to studier knyttet til UiT i Alta. Nettbasert årsstudium i ledelse hadde 3053 søkere til sine 800 plasser, mens bachelor i økonomi og administrasjon – også det nettbasert – hadde 1951 søkere til 300 plasser. Til den førstnevnte står nå 477 søkere på venteliste, til den siste 449 søkere. 

 At så mange søker til nettbaserte studier kan være knyttet til pandemien vi har stått og fortsatt står i. Vi tror nok en del ønsker å styrke kunnskapsgrunnlaget sitt som følge av den usikkerheten og de endringene vi ser i arbeidsmarkedet som følge av pandemien, men også som følge av endringene i arbeidslivet i det grønne skiftet. Uansett årsak er det selvsagt svært gledelig at så mange ser til UiT når det kommer til høyere utdanning. Vi har et bredt studietilbud er attraktivt for stadig flere. Ingen ting er hyggeligere enn det, sier rektor Anne Husebekk. 

Her finner du utfyllende tall og statistikk for hovedopptaket til Samordna opptak 

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB