Enda tettere energisamarbeid


Trond Eilertsen
Publisert 8. oktober 2022, kl. 09:13

UiT satser stort på Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC). Nå skal samarbeidet med næringlivet forsterkes for en bærekraftig energifremtid. Samarbeidet presenteres 12. oktober.

– UiT er glad for at vi nå får på plass en ny stilling som skal lede FoU-arbeidet i klyngen Energi i Nord. Gjennom denne satsingen håper vi å få til flere eksternfinansierte samarbeidsprosjekter med våre partnere i klyngen, sier prorektor for forskning og utvikling ved UiT, Camilla Brekke.

Stillingen inngår i et styrket samarbeid med klyngen Energi i Nord, hvor UiT sammen med næringsliv og offentlig sektor skal arbeide med energiomstilling og verdiskaping. Det nye samarbeidet skal presenteres på et seminar som arrangeres av ARC 12. oktober.

På symposiet blir blant annet innovasjonsprosjektet Smart Senja og AlgScaleUp i Finnfjord presentert. Les mer om minisymposiet her.

– Vi ønsker å vise frem ARCs flaggskip-prosjekter, gi publikum en smakebit på senterets tverrfaglige forskning og løfte frem betydningen av samarbeid omkring energispørsmål i Arktis, sier prosjektkoordinator Eirin Sundby ved ARC.

Les mer om hva ARC gjør her. 

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB