TECO 2030 inviterer til åpent møte


Trond Eilertsen
Publisert 23. september 2021, kl. 12:06

TECO 2030 inviterer til åpent møte i Narvik 2. august om selskapets nye innovasjonssenter og dets betydning for Nord-Norge

(Narvik, 27. juli 2021): TECO 2030 åpner en ny fabrikk i Narvik neste år, og er nå i gang med å gjøre klart bygget som skal huse selskapets nye brenselcellefabrikk og innovasjonssenter. I samarbeid med NHO Nordland og Narvikregionen Næringsforening inviterer TECO 2030 derfor alle interesserte til et åpent møte i Narvik mandag 2. august kl. 14.00.

TECO 2030 inviterer til et åpent møte i Narvik 2. august for å informere om planene selskapet har for dets nye fabrikk og innovasjonssenter i Narvik, og om dets ambisjoner om å gjøre Narvik til Norges nye hydrogenhovedstad og skape 500 nye arbeidsplasser i Narvik innen 2030.

Møtet vil finne sted i fabrikklokalene i Teknologiveien 6 i Narvik.

Her vil TECO 2030 informere om alle planene selskapet har for anlegget og om dets ambisjoner om å gjøre Narvik til Norges nye hydrogenhovedstad og skape 500 nye arbeidsplasser i Narvik innen 2030.

På møtet vil du treffe Tore Enger, konsernleder for TECO 2030 ASA, og Erling Hoftun, som har ansvaret for fabrikketableringen i Narvik. De vil informere om planene for fabrikken, som vil åpne allerede i 2022, og de vil også svare på spørsmål fra de oppmøtte.

Olje- og energiminister Tina Bru, Narviks ordfører Rune Edvardsen og representanter for Universitetet i Tromsø og nord-norsk næringsliv deltar også, og vil diskutere hvorfor hydrogen er en del av klimaløsningen og hva TECO 2030s fabrikketablering i Narvik vil bety for Narvik og Nord-Norge.

TECO 2030s anlegg i Narvik vil bli et kombinert innovasjonssenter og fabrikk, og skal produsere hydrogenbaserte brenselceller for skip og andre tunge applikasjoner. Brenselceller er fremtidens motor og omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp.

Program

 • Velkommen, ved Rune Edvardsen, ordfører i Narvik
 • TECO 2030 og hvordan vi skal bidra til utslippskutt i skipsfarten og gjøre Narvik til Norges nye hydrogenhovedstad, ved Tore Enger, konsernleder for TECO 2030
 • Norges hydrogenstrategi og hva nye hydrogenprosjekter betyr for Norge, ved olje- og energiminister Tina Bru
 • Planene for TECO 2030s nye fabrikk og innovasjonssenter i Narvik, ved Erling Hoftun, styreleder for TECO 2030 og ansvarlig for etableringen i Narvik
 • TECO 2030s samarbeid med UiT Norges Arktiske Universitet, ved Leif-Gunnar Hanssen, prosjektleder ved Institutt for bygg, energi og materialteknologi ved UiT Norges Arktiske Universitet, campus Narvik
 • Hva betyr fabrikketableringen for Narvik og Nord-Norge? Kommentarer fra:
  • Rune Edvardsen, ordfører i Narvik
  • Tomas Norvoll, leder for fylkesrådet i Nordland fylkeskommune
  • Svein Erik Kristiansen, direktør for Narvikregionen Næringsforening
  • Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør ved NHO Nordland
 • Eventuelle spørsmål fra salen

Møtet vil bli ledet av Anita Skog, innovasjonspådriver i NHO.

Arrangementet vil bli streamet live på nett, så hvis du ikke har mulighet til å delta fysisk, kan du se det hjemmefra i stedet.

Klikk her for å melde deg på!

https://www.youtube.com/watch?v=Q82vVVTH28c

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB