Kvinner baner vei i IT-bransjen


Trond Eilertsen
Publisert 9. mars 2018, kl. 08:46

For andre år på rad har sikkerhetsekspert Lillian Røstad blitt kåret til en av landets fremste teknologikvinner. Sopra Steria har lykkes i å få flere kvinner inn i IT-bransjen enn de fleste i Norge. Les mer om seks av dem her.

Tiden da informasjonsteknologi var en mannsbastion er forbi. Hvor hen du beveger deg i de travle lokalene til Norges største arbeidsgiver for IT-konsulenter, treffer du på kvinner. Mer enn hver fjerde person som jobber for Sopra Steria i Norge er kvinne. På enkelte av forretningsområdene, som Business Consulting, er det nå flere kvinner enn menn.

PÅ EKSKLUSIV LISTE. Sikkerhetsekspert Lillian Røstad er for andre år på rad kåret til én av landets mest innflytelsesrike teknologikvinner. Foto: Sopra Steria

– Jeg er ikke i tvil om at de teknologiselskapene som ikke lykkes i å oppnå kjønnsbalanse, vil tape konkurransen om både de beste hodene og de mest attraktive kundene, sier Solfrid Skilbrigt, HR-direktør for Sopra Steria i Skandinavia.

Nå markerer Norges største IT-konsulentselskap kvinnedagen 8. mars ved å offentliggjøre sine seks nominasjoner til årets kåring av Norges 50 fremste teknologikvinner. Listen, som settes sammen av ODA-Nettverk og Abelia, fremhever kvinner som har utmerket seg spesielt innen IT- og teknologibransjen.

Sikkerhetsevangelisten med nasjonalt gjennomslag

Lillian Røstad, som nå for andre år på rad er med på listen over landets fremste teknologikvinner, er avdelingsleder for informasjonssikkerhet i Sopra Steria. Hun leder oppbyggingen av sikkerhetstjenestene til Sopra Steria i hele Skandinavia.

Lillian kalles ofte sikkerhetsevangelist. Hun er glødende opptatt av faget og av å formidle det på en måte som alle forstår. Derfor fremmer hun informasjonssikkerhet på en imponerende lang liste med arenaer:

Hun er styreleder for Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF). Hun er ved siden av sin fulle stilling i Sopra Steria også førsteamanuensis ved NTNU, der hun underviser og veileder morgendagens sikkerhetseksperter. Dessuten er hun medlem av det regjeringsoppnevnte IKT-sikkerhetsutvalget – og medlem av juryen for Datatilsynets pris i innebygd personvern.

Direktøren som brenner for test

Jennifer Blechar er direktør i systemutviklingsdivisjonen til Sopra Steria, der hun har hovedansvar for Business Technology-enheten. Her leder hun over mer enn 120 konsulenter som leverer tjenester knyttet til prosjektledelse, arkitektur, funksjonell design, devops, RPA og test.

Jennifer startet sin karriere i Sopra Steria som leder for test, og her har hun bygd opp en av Norges største testavdelinger. Arbeidet hennes med å utvikle metodeverk knyttet til test har bidratt til at fagområdet har fått et tydeligere fotavtrykk i Norge – og at Sopra Steria har kunne være et foregangsselskap i et marked som vokser stadig raskere. Dette er et fagområde Jennifer har brent for helt siden hun begynte som konsulent i 1996.

Den eksperimentelle innovasjonsinkubatoren

Marianne Selle har gjennom mange år bygget seg opp til å bli en av landets fremste kapasiteter innen eksperimentell innovasjon. Som Digital Transformation Officer og leder for den norske innovasjonshuben Sopra Steria NEXT nærmest utsondrer hun nyskaping.

NEXT-nettverket som Marianne har satt sammen består av en lang rekke interne og eksterne ressurser som går på tvers av fagdisipliner og avdelinger. Nettverket kan raskt gå inn i organisasjoner for å drive frem eksperimentelle innovasjonsprosjekter basert på Design Thinking, smidige metoder og raske leveranser.

Marianne regnes som en av lederskikkelsene som kan bidra til å løfte Norge gjennom omstillingsårene etter oljealderen. Hun er en driver for å få gjennomført de mange og krevende digitaliseringsutfordringene som venter i tiden fremover.

Leder for Smartby-satsingen

Stina Birkeland gjør en stor innsats for å drive arbeidet med smarte byer fremover. Hun leder Sopra Sterias SmartCity-satsing, og har utarbeidet konsept, rammeverk og tjenester innen dette stadig mer aktuelle temaet.

Den tidligere IT-gründeren har etablert faggruppen Smarte Byer i Dataforeningen, der hun i dag er styreleder. I 2016 lanserte hun sammen med Oslo kommune programmet SmartCity Accelerator, som skal stimulere gode ideer hos byens innbyggere og gründere.

Stina er kundeansvarlig og var med på å utforme og drive frem tilbudet som førte til at Sopra Steria nylig vant en av Norges største IKT-avtaler, for å digitalisere og transformere Oslo kommune de neste 10 årene.

I fronten på hologramteknologi

Lene Nævdal har som en av få i verden spesialisert seg på Mixed Reality. Innsatsen hennes er med på å danne grunnlaget for hvordan morgendagens gode brukeropplevelser utformes.

Hun har blant annet jobbet tett med Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet, der hun har vært med på å ta store steg i skjæringspunktet mellom kirurgi og hologramteknologi. Som allsidig designer har Lene en rekke spesialområder – fra prototyping og brukersentrerte designprosesser til virtuell virkelighet og universell utforming.

Ledertalentet som bygger opp Stavanger-satsningen

Heidi Ravndal er uten tvil ett av Sopra Sterias mest lovende ledertalenter. I relativt ung alder ble hun i november 2017 ansatt som den første lederen for Sopra Sterias nyåpnede Stavanger-kontor. Avdelingen har i løpet av noen måneder vokst til 40 ansatte.

Heidi har fått ansvaret for å posisjonere Sopra Steria inn mot olje- og gassektoren i Stavanger, en bransje som står midt i en stor omstillingsprosess. Sammen med sitt team hjelper hun næringslivet i regionen med strategiske digitaliseringsprosjekter.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB