Innovasjonsstøtte til droneprosjekt


Trond Eilertsen
Publisert 12. november 2018, kl. 08:27

Oslo: Sandnes-selskapet Nordic Unmanned vil gjøre droner tilgjengelig for flere samfunnskritiske oppdrag. Nå får de til sammen 640 000 kroner i støtte av Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP).

DIP-programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og ledes av DOGA i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Siden 2009 er det blitt delt ut om lag 70 millioner kroner til 147 prosjekter. Midlene skal sikre at prosjektene tuftes på designmetodikk og systematisk brukermedvirkning.

– Å vektlegge brukernes behov for å fremme innovasjon er viktig for omstillingen av norsk næringsliv. Det er en rekke spennende prosjekter som nå får støtte til å bruke design i innovasjonsprosessen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal, kaller DIP ett av de viktigste innovasjonsprogrammene i regjeringens virkemiddelapparat. I år deles det ut 8,5 millioner kroner til 17 norske innovasjonsprosjekter.

– Helt fra starten for snart ti år siden har Designdrevet innovasjonsprogram vært en markedsdriver for utvikling av pilotprosjekter i en lang rekke bransjer. Ved å bruke designmetodikk og tid i idé- og konseptfasen, øker bedriftene treffsikkerheten sin, samtidig som de minimerer risiko ved innovasjon, forteller Hjemdal.

Droner i beredskap

På få år er droner gått fra å være en fremtidsvisjon til å bli brukt i kommersielle operasjoner som medisinleveranse, søk etter savnede og oversikt i kritiske situasjoner.

Nordic Unmanned mottar nå 640 000 kroner i innovasjonsstøtte gjennom DIP. De skal bruke designkompetanse fra EGGS design til å utforske mulige løsninger for å gjøre droner tilgjengelig over hele landet, slik at viktige samfunnsaktører kan få kostnadseffektiv luftassistanse til rett tid, uansett lokasjon. Dyre droner skal gjøres tilgjengelige for flere aktører og bidra til å redde flere liv, og styrke både beredskap og evne til krisehåndtering.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB