I fremtiden kan elbilen gi deg lavere strømregning


Trond Eilertsen
Publisert 23. august 2018, kl. 22:55

Hvis teknologien kommer på plass, vil du i fremtiden kunne levere strøm fra elbilen til strømnettet og tjene penger på det.

Tre av fire elbileiere er positive til å levere strøm fra bilen til nettet hvis de kan spare penger på det. Det viser en undersøkelse utført for Statnett.

– Tanken er at man i fremtiden kan lade batteriet i elbilen når strømprisen er lav og belastningen på nettet er liten. Når prisene er høye og forbruket stort, kan man sende strømmen tilbake på nettet. Slik kan elbilbatteriene bli en reserve for strømnettet, sier spesialrådgiver Jan Bråten i Statnett.

Kan redusere investeringsbehovet

Strømnettet skal fornyes og forsterkes i årene som kommer, og Statnett er godt i gang med en historisk oppgradering av sentralnettet over hele landet.

Det er toppene i strømforbruket på dagtid når det er kaldt som avgjør hvor mye nettet må bygges ut. Slike forbrukstopper kan for eksempel oppstå når alle plugger inn elbilen til lading på ettermiddagen samtidig som de skrur opp varmen og lager middag.

Hvis elbileiere isteden utsetter ladingen til natten, vil det kutte forbrukstoppene og i fremtiden kunne redusere behovet for investeringer i strømnettet.

– I fremtiden vil strømprisene trolig variere mer gjennom døgnet enn i dag, og det vil gjøre det mer lønnsomt å lade elbilen når prisen er lav, for eksempel om natten, sier Bråten.

NVE har foreslått å innføre tariffer som belønner de som bidrar til å få ned de store forbrukstoppene, ved å fordele strømforbruket sitt utover døgnet.

– Da blir smart lading enda viktigere. Det er mange elbileiere allerede i gang med, ved at de kan styre ladingen via internett og en app på mobilen, sier Jan Bråten i Statnett.

Annenhver elbileier lader allerede nå bilen om natten, ifølge Statnetts undersøkelse.

– Det er veldig bra at så mange lader elbilen på den tiden av døgnet fordi det bidrar til å redusere belastningen på strømnettet når forbruket er høyest.

– I fremtiden kan det komme datasystemer med app-er som gjør jobben for deg slik at du lader når det er lønnsomt og leverer strøm til nettet når det er gunstig. Dette kan skje uten at du merker det, og samtidig har du strøm nok i bilen når du trenger det, sier Bråten.

Strøm tilbake til nettet

Teknologien som gjør det mulig å overføre strøm fra elbilen og inn på strømnettet finnes allerede. Den kalles ”vehicle-to-grid” (V2G), eller ”bil-til-strømnett” på norsk.

I Danmark er et stort prøveprosjekt i gang, hvor teknologien testes ut over tid.

– I Norge har det ikke blitt testet ennå. Vi har vannkraft som gjør at vi ikke har like stort behov for dette som danskene, men på sikt vil det kunne ha betydning også her til lands. Spesielt på lokalt nivå kan det være behov for fleksibilitet i nettet, og her kan elbilbatterier bli en viktig bidragsyter, sier Bråten.

Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening mener det er avgjørende at det gis insentiver til elbileiere som ønsker å tilby strøm tilbake til strømnettet.

– Elbilene kan bidra i energidistribusjonen på en svært positiv måte. Da er det avgjørende at utstyret som trengs får en pris som gjør det lønnsomt å ta i bruk, sier Christina Bu.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB