Får Sikkerhetsprisen for værkameraene


Trond Eilertsen
Publisert 29. januar 2020, kl. 09:07

Hvert år deler Luftfartstilsynet ut Sikkerhetsprisen til enkeltpersoner eller organisasjoner i norsk luftfart som særlig har utmerket seg for å øke sikkerheten. I år gikk prisen til Stiftelsen Norsk Luftambulanse for arbeidet med værkamerasystemet HemsWX. 

– Dette er en stor ære og en stor inspirasjon for alle hos oss som jobber for trygge flyturer i allslags vær. Jeg vil rette en spesiell takk til våre 300 000 støttemedlemmer og over 3200 støttebedrifter. Uten deres bidrag, hadde det aldri blitt noe av værkamerasystemet, sier generalsekretær Hans Morten Lossius i Stiftelsen Norsk luftambulanse.

Lossius mottok prisen på scenen fra luftfartsdirektør Lars Kobberstad under Luftfartskonferansen 2020 i Bodø tirsdag 28. januar.

Flygernes nye øyne

For å gi pilotene et bedre grunnlag for å avgjøre om det er forsvarlig å fly, har Stiftelsen Norsk Luftambulanse siden 2013 plassert ut 100 værkamerastasjoner på strategiske steder rundt om i hele landet.

Ved hjelp av værkamerasystemet kan pilotene se hvordan været er på utsatte steder langs de vanligste flyrutene. Dette er verdifull informasjon for pilotene, når de skal avgjøre om det er forsvarlig å fly og velge beste rute fram til pasienten. Systemet er tilgjengelig både på storskjerm på basene og som mobilapp.

Redder liv

 – Hvert sekund og minutt teller for akutt syke eller hardt skadde pasienter. Værkamerasystemet gjør at medisinsk hjelp når raskere frem til de som trenger den mest. Vi vet at dette har bidratt til å redde liv, sier Lossius.

Data fra stasjonene benyttes ikke bare av luftambulansetjenesten. Blant andre Politiet, 330-skvadronen og Meteorologisk institutt bruker informasjon fra værkameraene i sitt daglige virke. Alle landets AMK-sentraler og hovedredningssentralene benytter systemet. I 2019 ble systemet gjort tilgjengelig gratis også for privatflygere gjennom flyklubbene.

– Selv om formålet med værkameraene i utgangspunktet var sikkerhet for pasienter og mannskap i luftambulansetjenesten, hadde vi et moralsk ansvar for å gjøre systemet tilgjengelig også for sivil luftfart. Det har ikke kostet oss noe ekstra, og vi håper det kan bidra til å bedre flysikkerheten og dermed redde enda flere liv, sier Lossius.

Værkamerasystemet er under kontinuerlig utvikling og utbygging. 36 nye kamerastasjoner er planlagt og flere eksisterende stasjoner skal oppgraderes med blant annet en laserbasert skyhøydemåler.

Juryens begrunnelse:

 «Sikkerhetsprisen for 2019 går til Stiftelsen Norsk Luftambulanse, for deres utarbeidelse av appen HemsWX – en værapplikasjon for mobile enheter som viser relevant operativ informasjon om værdata, og gir tilgang til sanntidsbilder fra værkameraer, plassert på strategiske steder i Norge. Den gir også værprognoser fra met.no og informasjon om lokale trykk/temperatur målinger og informasjon om høyde på skylag.

Appen er gratis for alle innen allmennflymiljøet, og den gir særlig de flygerne som flyr etter visuelle flyveregler et godt verktøy for å planlegge sine flyvninger bedre, og dermed gjennomføre en trygg flyvning.

Luftfartstilsynet kan med glede overrekke prisen til Stiftelsen Norsk Luftambulanse for godt sikkerhetsarbeid i 2019.»

Fakta om værkameraene:

  • Antall værkamerastasjoner i Norge: 99
  • Cirka antall bilder om dagen: 27 000
  • Aktive brukere pr dag: ca 300
  • De 99 værkamerastasjonene er finansiert med innsamlede midler fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB