Hvilke er de mest etterspurte tech-jobbene i 2020?


Trond Eilertsen
Publisert 26. februar 2020, kl. 17:04

Det er kanskje noen som begynner å bli lei av å høre dette, men arbeidsmarkedet innenfor tech-sektoren fortsetter å være presset også i 2020. Spesielt innenfor enkelte områder, som dataanalyse, maskinlæring og artifisiell intelligens, er markedet brennhett – og den rette kandidaten kan velge og vrake blant spennende muligheter.

Samtidig er det ingenting som kommer helt av seg selv, og selv innenfor tech-sektoren kommer man ikke unna behovet for en god CV. Det er stillinger som fylles både via kontakter, andre uformelle kanaler og forenklede søknader – men når den virkelige drømmejobben faktisk legges ut, da er det bra med et godt eksempel på CV som utgangspunkt. Det er naturlig for tech-folk å jobbe smart, og da er det også lurt å ikke oppfinne hjulet på nytt med en egen CV fra bunnen av.

Bruk kjente normer så får du bedre resultat

Artifisiell intelligens og skytjenester

Arbeidsmarkedet er svært gunstig for gode IT-arkitekter, og det er spådd en fortsatt høy etterspørsel etter digitale tjenestedesignere og arkitekter. Det er kanskje spesielt innenfor de to områdene artifisiell intelligens og skytjenester, selvfølgelig også noen gang kombinert, som etterspørselen kan bli ekstra stor.

  • Innenfor artifisiell intelligens er kompetanse innenfor maskinlæring og noen ganger også kompetanse innenfor såkalt «natural language processing» etterspurt. Det å lage systemer som virkelig forstår brukerens hensikt er ekstremt viktig, og et stort konkurransefortrinn for de som får det til.
  • I dag er skytjenester mer regel enn unntak, samtidig er iverksetting av en kraftig og fremtidssikker skystrategi fortsatt noe som forutsetter helt spesifikk kompetanse. Mange selskaper velger nå en løsning med flere skyleverandører, og en sky-arkitekt må navigere dette landskapet med flere leverandører og løsninger som må skalere på en god måte.

Datanalyse og Business Intelligence

Spesialister innenfor dataanalyse og BI kan se fram til et hyggelig arbeidsmarked også i årene som kommer. Til og med tilbud om utdanning på bare tolv uker, er nå utvidet til å omfatte kursing til å bli såkalt «data scientist». Det sier seg selv at dette fagområdet da spenner fra enkle datanalyser med ferdige verktøy, til mer eksplorative stillinger der selskaper gjerne rekrutterer akademikere med en doktorgrad innenfor et passende fagfelt.

Det grunnleggende – koding, DevOps, nettverksadministrasjon og brukerstøtte

Med tanke på det sterke søkelyset på artifisiell intelligens, maskinlæring, skytjenester, datadrevet utvikling og analyse, så er det nesten at man glemmer alle de viktige rollene i forhold til utvikling og drift. Det at en løsning er flyttet til skyen, betyr jo på ingen måte at den magisk har sluttet å eksistere fysisk.

  • Etterspørselen etter programmerer fortsetter å være høy, og uansett hvilket programmeringsspråk eller utviklingsmiljø man har bakgrunn fra, vil det finnes muligheter. Kjennskap til moderne utviklingsmetoder som agile metoder og scrum er dessuten noe tilnærmet alle utviklere er kjent med i dag.
  • DevOps er et annet område med sterk etterspørsel etter kompetanse. Dette er et spennende område, som kan være en mulighet for både programmerere og nettverksadministratorer som vil ta et helhetsgrep rundt utviklingssyklusene til et selskap.
  • Samtidig må man heller ikke glemme roller innenfor administrasjon og brukerstøtte. Det er tilfelle at en stor del av enkel brukerstøtte er outsourcet til lavlønnsland, men likevel finnes det en stor etterspørsel etter kompetente norskspråklige supportmedarbeidere og administratorer.

Situasjonen er i stort at det er vanskelig å velge feil karriere innenfor tech, det vil være fortsatt høy etterspørsel etter kompetanse innenfor de aller fleste områder. Dessuten nyter fagpersoner innenfor tech selvfølgelig også godt av at kompetanse kan benyttes på tvers av forskjellige spesialiseringer.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB