Din digitale reisehverdag i Trondheim


anonym12
Publisert 19. januar 2012, kl. 18:18

Store deler av redaksjonen til Teknologia.no er stasjonert i Trondheim. Som de fleste andre er vi opptatt av å kunne ferdes i kollektivtrafikken på en best mulig måte. Dette gjøres helst ved at vi som forbruker behøver å gjøre minst mulig for å oppnå mest, i tillegg til at tidene som vises må være presise. Disse faktorene blir virkelig vektlagt både av de private aktørene så vel som de store. Det er i hovedsak buss vi vil ta for oss.

Sanntidsinformasjon

Fortløpende oppdaterte busstider i Bartebuss

For kanskje det viktigste og nyttigste med applikasjonene er funksjonaliteten BarteBuss, Alf’s ByBuss og Bussøyet har lagt mest vekt på. Disse presenterer de faktiske rutetabellene og oppdaterer fortløpende forsinkelser. Mens BarteBuss og Bussøyet er utviklet både for Android og iPhone har Alf’s Bybuss kun valgt å fokusere på Android.

Det er i all hovedsak svært lite som skiller disse applikasjonene. BarteBuss og Bussøyet som undertegnede har testet har forøvrig et relativt likt brukergrensesnitt og innehar de samme funksjonene. Det er også snakk om små variabler mellom sanntids-tidene de presenterer ved eventuelle bussforsinkelser. Dessverre har flere i redaksjonen opplevd at disse tidene ikke stemmer og at det kan være dumt å stole blindt på disse. Dette er selvfølgelig ikke applikasjonene i seg selv sin feil, men heller et busselskap som avviker kraftig fra sine rutetider.

Begge applikasjonene har dessuten med den opprinnelige reisetiden. De er begge raske å søke i og har en ”favoritt”-funksjon som er god når man reiser med den samme ruten ofte. De har også gjort søkefunksjonen lettere ved at den finner holdeplassene i nærheten av deg.

Begge applikasjonene har dessuten lagt inn en ”Orakel”-tjeneste hvor man kan søke opp ruter og få forklaring i tekst.

For få avganger?

Fin oversikt over alle holdeplasser i Bussøyet

Det er absolutt ikke slik at applikasjonene kan by på alle bussavganger. Noen ruter kan også være vanskelige å finne og vil være absolutt lettest å finne for de som allerede har god kjennskap til holdeplassene.

Alf’s Bybuss har samme problematikk og Teknologia.no har vært i kontakt med Android-entusiast og student Jonas Ravn:

– Det største problemet jeg har med Alf’s Bybuss er at jeg får opp så få bussavganger etter et søk. Jeg kunne tenkt meg en lengre liste over avganger, slik man finner på AtB sin egen reiseplanlegger.

Like fullt er applikasjonene nyttige og absolutt hendige og kan være til stor hjelp for reisende i Trondheim.

Kjøp billetter før du går på bussen

AtB har derimot ingen egen applikasjon for rutetider, men har likevel, i likhet med NSB valgt å lage en funksjon som gjør at man kan kjøpe bussbilletter før man går på bussen. En praktisk vri for de som ikke ønsker å gå med kontanter til bussturen. Noe kritikkverdig er det allikevel at ikke selskapet ser verdien i å ha en egen applikasjon for busstidene slik de private aktørene har lagt vekt på.

Alle applikasjonene kan lastes ned gratis og med unntak av Alf’s Bybuss (kun Android Market) vil de være å finne på henholdsvis App Store og Android Market. BarteBuss har dessuten en helt egen HTML5-basert nettside med samme funksjon.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB