Denne roboten skal lære femåringer å programmere


Øyvind Skogmo Hansen
Publisert 29. oktober 2013, kl. 19:00

Foto: Play-i

Foto: Play-i

Selskapet Play-i ønsker å bruke lek for å lære barn helt ned i 4-5-årsalderen å programmere. 

I et samfunn som blir stadig mer digitalisert er det ingen tvil om at dyktige digitale hoder er nødvendig.

Opplæring i programmering er en viktig del av denne utviklingen, men på de fleste barne- og ungdomsskoler er ikke programmering en del av utdanningen.

Den tidligere Google-ansatte og nå sjef i Play-i, Vikas Gupa, sier til The Verge at han er sjokkert over hvor lite programmering det er i skolen. Derfor tar han saken i egne hender.

Trenger riktig verktøy

Sammen med en rekke ingeniører og utviklere står Gupta bak et nytt og omfattende prosjekt der målet er å øke programmeringsferdighetene til barn.

For å gjøre dette har selskapet utviklet to roboter som skal lære barn grunnleggende programmering gjennom lek.

Play-i har nå lansert en kampanje der selskapet håper å få inn 250.000 dollar (rundt 1.5 millioner norske kroner) gjennom folkefinanisering, slik at de kan realisere prosjektet.

– Jeg begynte å lære programmering da jeg var 14 år. Jeg kan ikke forestille meg at jeg ville forstått programmeringskonseptene da jeg var yngre, sier Gupta til The Verge.

Men Gupta tror det er fullt mulig for barn å lære seg grunnleggende programmering så lenge de har de riktige verktøyene.

Han viser til forskning utført av MIT, som viser at barn i 4-5-årsalderen kan forstå programmeringskonsepter dersom det legges til rette for dette gjennom for eksempel lek.

Robotene Yana og Bo skal være løsningen, ifølge Gupta.

Gir instruksjoner til robotene ved hjelp av nettbrett

Barna samhandler med robotene ved å gi dem instruksjoner. Dette kan gjøres gjennom nettbrett og smarttelefoner, som kobles til robotene med bluetooth.

I første omgang kan barna gi robotene instruksjoner ved å dra og slippe ulike kommandoer, endre rekkefølge og legge til nye forhåndslagde kommandoer.

Etter hvert vil mer avanserte kodeelementer introduseres for barna – blant annet «hvis x så gjør y»-metodikken, som er svært sentral i all programmering.

Foto: Play-i

Foto: Play-i

Den mest avanserte roboten, Bo, kan spille musikk på en xylofon, og den kan respondere på fysiske kommandoer. For eksempel vil den huske bevegelsene den utfører hvis barnet rører på den, og lagre dette som an kommando slik at barnet kan bruke kommandoen senere.

Barna kan selv analysere koden bak hver kommando og lære hvordan de kan lage egne kommandoer. Selskapet sier robotene vil støtte dra og slipp-programmeringsspråkene Scratch og Blockly, og etter hver C og Python. 

Målet er altså at lek og moro kombinert med utforsking av programmering skal bidra til økt kompetanse og utvikling av programmeringsferdigheter.

Nedenfor kan du se en video som forklarer robotene.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB