Ønsker å fjerne Apples ladeplugg


Øyvind Skogmo Hansen
Publisert 17. mars 2014, kl. 18:01

Foto:: William Hook / Flickr

Foto:: William Hook / Flickr

EU har lagt frem utkast til lov om standard ladekabel. 

Er det rot blant laderne i huset? Sliter du med å finne riktig lader? Snart kan dette problemet bli eliminert. I hvert fall hvis EU får det slik de vil.

EU ønsker nemlig å innføre en felles laderstandard for alle telefoner som selges i Europa. EU-parlamentet la i forrige uke frem et utkast til en lov som innfører dette. Det skal være flertall i parlamentet for det nye regelverket.

Dersom loven vedtas vil Apple bli tvunget til å bruke micro-USB som ladekontakt dersom de vil fortsette å selge sine telefoner i Europa.

Apple er som kjent den eneste mobilprodusenten som benytter seg av en proprietær lader med sin Lightning-plugg. Denne pluggen ble først introdusert i iPhone 5, og brukes nå i både iPhone 5s og de nyeste iPad-modellene.

Lovforslaget må nå godkjennes i en siste instans før den eventuelt trer i kraft. Og dersom lovforslaget blir vedtatt har medlemslandene  to år på seg til å implentere loven i sine nasjonale lovverk.

Lightning vil trolig bestå

Spørsmålet alle stiller seg nå er: Blir dette kroken på døra for Lightning-pluggen? Apple må følge lovverket og benytte seg av ladestanderen som eventuelt blir vedtatt, men det er trolig ingenting som stopper selskapet fra å benytte overganger.

Dermed er en sannsynlig konsekvens at Apple da eventuelt vil legge ved en micro-USB-overgang i eskene da man kjøper nye produkter.

På denne måten kan selskapet sikre seg at Lightning lever videre.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB