Datamaskiner lærer hverandre å spille Pac-Man


Øyvind Skogmo Hansen
Publisert 2. april 2014, kl. 18:00

Foto: WSU News

Foto: WSU News

Og nå vil forskerne få robotene til å lære oss mennesker nye ting. 

Datamaskiner og og roboter kan virke smarte, men når alt kommer til alt er det vi mennesker som har fortalt dem hvordan de skal utføre oppgavene sine. De opererer ved hjelp av kommandoer mennesker har programmert dem til å utføre.

Men hva om datamaskinene hadde vært i stand til å lære hverandre nye ferdigheter?

Forskere ved Washington State University’s School of Electrical Engineering and Computer Science (dagens lengste?) har nå utviklet en metode som gjør det mulig for datamaskiner å gjøre nettopp dette.

Metoden etterligner forholdet mellom en ekte lærer og en student.

Studenten sliter med å mestre det legendariske spillet Pac-Man, og der kommer «læreren» inn i bildet. En datamaskin som allerede mestrer spillet kan, ved hjelp av spesielle algoritmer, lære studenten hvordan den skal spille Pac-Man.

Gjennom studien programmerte forskerne lærer-maskinen til å fortelle «studenten» når den skal handle. De sammenligner det hele med når foreldre skal lære tenåringen i huset noe: Hvis tenåringen ikke får noen råd, vil den ikke lære noe som helst. Men hvis den alltid får masse råd, vil tenåringen bare bli irritert.

– Vi designet algoritmer for rådgivning og vi prøver å finne ut når rådene utgjør størst forskjell, sier Matthew E. Taylor, til WSU News.

Med riktig timing var lærer-maskinen i stand til å lære student-maskinen hvordan den skulle spille Pac-Man, og en modifisert versjon av StarCraft. Etter hvert lærte student-maskinen så mye at den ble en flinkere Pac-Man-spiller enn læreren.

Forskernes lovende resulater kan ha flere bruksområder. Blant annet kan dette bidra til at industri-maskiner og roboter kan lære hverandre ferdigheter. Dette kan være nyttig dersom utdaterte fabrikk-roboter trenger å lære erstatter-roboten sine ferdigheter.

Et langsiktig mål, ifølge forskerne – er å få roboter til å lære oss mennesker nye ferdigheter. Og da blir det vel enda mer interessant, gjør det ikke?

 Kilde: Science Daily

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB