Future Track 2025 – Mercedes vil revolusjonere tungtransport


Trond Eilertsen
Publisert 16. november 2014, kl. 12:46

Det nyeste truck-konseptet fra Mercedes Benz ser egentlig ikke ut som om det skulle være fremtidens scenario innen tungtransport. Designet er heller tradisjonelt. Lite skiller seg ut fra standard design, men trucken er blant annet utstyrt med LED-lys i stedet for frontlykter og kameraer i stedet for speil.

Men disse små forandringene i det ytre utseendet oppveies av en atskillig større utfordring til dagens kjøretøyer og kan komme til å revolusjonere tungtransportindustrien.

Future-Track-2025 - Mercedes-2

Årsaken er at “Future Truck 2025” kan kjøre seg selv. Og selv om dette bare er en prototyp, er Mercedes seriøst innstilt på å bruke det neste tiåret til å gjøre trucken – og oss – klare for kommersiell bruk av det førerløse alternativet.

Konseptet er ikke nytt for trucker som benyttes innen landbruk og til militære formål, og det vil sannsynligvis være klart for å installeres i personbiler innen 2020. Men når det gjelder store vogntog som vi skal dele veiene med i fremtiden, kan det være lett å glemme den menneskelige komponenten: Det er enkelt nok for computere å kjøre på motorveiene, men det er ikke desto mindre farlig for oss mennesker, ikke minst når store kjøretøy er involvert.
I 2012, ifølge NHTSA, var 333 000 store vogntog involvert i kollisjoner og ulykker i USA. Disse ulykkene tok livet av nesten fire tusen mennesker, de fleste av de som døde satt i en personbil. Myndighetene har hatt store utfordringer med hensyn til å forsikre seg om at langtransportsjåfører får tilstrekkelig hvile når de er ute på oppdrag, og tungtransportindustrien selv har motsatt seg enhver form for regulering.

Med utgangspunkt i ideen om at mennesker som kjører mindre også forårsaker færre ulykker, utstyrte Mercedes “Future Truck 2025” med et automatisk “Highway Pilot” system. ”Det blir aldri trett. Det er hundre prosent årvåkent uansett. Det blir ikke sint eller frustrert. Det blir heller aldri forstyrret eller distrahert”, sier Dr Wolfgang Bernhard, medlem av styret for Daimler’s avdeling for busser og trucker. ”Derfor er dette et mye tryggere system”.

Et slikt uavhengig førerløst system er atskillig enklere å benytte ute på motorveiene enn å skulle navigere i byer. Ingen syklister, ingen fotgjengere å se opp for, farten er stabil, og det er få svinger og avkjøringer. ”Highway Pilot” systemet kombinerer flere etablerte teknologiske løsninger som sørger for at de store kjøretøyene holder seg i riktig fil og holder riktig avstand gjennom å benytte seg av kameraer og radar. Sensorene er blitt tilpasset for å kunne skaffe seg full oversikt over omgivelsene, og systemene for hjelp og assistanse er alle linket sammen.

Future-Track-2025 - MercedesI tillegg er det store fremskrittet et eget kjøretøy-til-kjøretøy-system som gjør det mulig å kommunisere med andre biler på veien ved å skaffe til veie informasjon om de andre kjøretøyenes eksakte posisjon og fart. Trucken trenger ikke denne informasjonen for sin egen førerløse navigering, men systemet er nyttig når for eksempel et utrykningskjøretøy må forbi, eller for å kunne oppdage kjøretøy som har stanset opp og stenger veien lenger fremme.

I “Future Truck” som Mercedes introduserte under en kommersiell kjøretøykonferanse sist måned, blir føreren nå en ”transport manager”. Han får vogntoget på veien og på plass i trafikken. Når farten er kommet opp i femti kilometer i timen, kan han eller hun umiddelbart aktivere ”Highway Pilot” og bare slappe av. Føreren kan dreie setet i 45 graders vinkel i forhold til rattet og trenger ikke engang å sjekke Google Maps. Systemet finner ganske enkelt den beste ruten selv. Dersom kjøretøyet nærmer seg en hindring, eller det er på tide å komme seg vekk fra motorveien, får sjåføren et visuelt lyssignal som flasher opp og forteller at han eller hun må få hendene tilbake på rattet igjen. Dersom han ikke reagerer (hvis han skulle ha sovnet), lyder det en alarm i tillegg, og om nødvendig kan kjøretøyet bringe seg selv til en ”kontrollert nødstopp”.

“Future Truck” er ikke så imponerende som ”Walmart WAVE”, et fokusert aeoro-dynamisk konsept som setter sammen igjen en totalødelagt Corvette, men den skiller seg allikevel ut. Den har en aeordynamisk trailer som Mercedes lanserte i 2012, og som er designet for å begrense vindmotstanden og kutte ned på drivstoff-forbruket så mye som med fem prosent. Førerhuset er utformet med helt myke linjer og skiller seg bare litt ut fra den neseløse Lord Voldemort i Harry Potter filmene.

LED-lysene går fra hvitt til blått når truckene kjører selv, og erstatter frontlyktene. Mercedes utelukket sidespeil til fordel for kameraer for å kunne øke aerodynamikken. Disse endringene blir antakelig fjernet når kjøretøyet settes i produksjon for å møte myndighetenes krav med hensyn til regulering av speil og lykter. I tillegg må Mercedes søke om flere lovreguleringer for i det hele tatt å få kjøretøyet på veien.

Kjør tungtransport i finstasen...

Kjør tungtransport i finstasen…

Uheldigvis for sjåfører som allerede kjører et Mercedes-vogntog, og som gjerne kunne ønsket seg å lese ferdig ”Game of Thrones”–bøkene, er ”Future Truck 2025” foreløpig bare en prototyp, og vil etter all sannsynlighet ikke bli tilgjengelig på det kommersielle markedet før tidligst om ti år (derfor også det fantasiløse navnet). Mens teknologien som tillater førerløs kjøring allerede er på plass, må Mercedes finne ut av hvordan de skal sikre at dataene som skaffes til veie er sikre nok, i hvor stor grad de er til å stole på i tilfelle et (uunngåelig) uhell, og om lovreguleringene med hensyn til hvor mye hvile en sjåfør er påbudt å ha, fortsatt vil gjelde.

“Utfordringen nå”, sier Bernhard, “er å tilpasse momentum og følge opp med en god dialog med alle partene som er involvert slik at vi i løpet av det neste tiåret har et førerløst vogntog ute på veiene som er blitt en akseptert del av vår hverdag”.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB