Hackere samles til simulert cyberkrig


Trond Eilertsen
Publisert 15. desember 2014, kl. 15:16

Locked Shields er en av verdens beste simulatorer for cyber-angrep. Internasjonale team av hackere og system administratorer samles til en simulert kamp, der målet er å angripe og forsvare kritiske infrastrukturer. Det er en svært realistisk simulasjon og øvelsene de gjennomgår er en identisk refleksjon av nåtidens virkelige geopolitikk.

I en verden der en stadig større del av den moderne krigføringen foregår i cyberspace, er dette det perfekte stedet for å gjennomgå realistisk opplæring. Nettverksadministratører i ulike yrker blir en stadig viktigere del av forsvaret og er snart på lik linje med de uniformerte krigsstyrkene.

Locked Shields er en todagers event organisert av NATOs avdeling for cyberforsvar, NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, i Tallinn, Estland. Denne avdelingen finansieres av NATO medlemmene og har en ledende rolle i opplæringen og delingen av informasjon knyttet til forsvar mot denne nye typen krigsangrep. I år hadde samlingen 300 deltakere fra 17 land.

Hovedmålet til Locked Shields er å skape er samarbeid mellom de europeiske landene. Selv om de i simulasjonen kjemper mot hverandre, er fokus hele tiden på hvordan man kan arbeide sammen mot en felles fiende. Øvelsen er også rettet mot situasjoner der kommersielle mål blir utsatt for angrep, siden dette bedre reflekterer realiteten.

hackerSimulasjonen gjaldt i år en drone fabrikk i den oppdiktede øystaten Berylia. Det røde laget skulle angripe nettverket og websiden til droneselskapet, samtidig som de blåkledde skulle forsøke å forsvare Berylia så godt som mulig. Poeng ble utdelt etter hvor raskt teamet kunne identifisere et angrep, hvor effektivt de kjempet i mot og etter evnen til å opprettholde konnektiviteten til sine egne nettverk under hele angrepet. De ble også vurdert etter hvor godt de taklet media, som hadde innsideinformasjon om angrepet, og hvorvidt de holdt seg innenfor loven.

Den reelle trusselen for en slik krig vokser stadig ettersom flere land utvikler cyberorienterte krigsavdelinger og digitale våpen. USA går ikke uventet i bresjen med et budsjett på 447 millioner dollar.

Enheten Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence ble til etter et kraftig cyberangrep på Estland i 2007. Angrepet er antatt å ha kommet som et resultat av en diplomatisk uenighet med Russland og verken Estland eller NATO var beredt på å takle det. Nødvendigheten til å forbedre forsvarsmekanismene mot fremtidige angrep ble umiddelbart et faktum og enheten ble opprettet i mai året etter.

hacker-2

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB