Elon Musk drømmer om Hyperloop


Trond Eilertsen
Publisert 8. juli 2015, kl. 12:06

Elon Musk drømmer om Hyperloop

Elon Musk har annonsert at han ønsker å bygge en testbane for Hyperloop, sin visjon om et høyhastighets transportsystem. Stedet for testbanen blir antakelig Texas.

Målet er at representanter fra næringsliv, studenter og andre skal få muligheten for å teste ut Hyperloop pods – som tilsvarer vogner i et togsett. Musk nevnte også muligheten for å arrangere en Hyperloop konkurranse for studenter.
Ikke alle reagerer like positivt på forslaget, men det er nok av dem som også reagerer med begeistring. Mange ser med forventning frem til å kunne prøve ut Hyperloop. Noen mener at Musk burde holde seg til det han allerede er involvert i og sørge for at det kan omsettes i profitt før han går inn i nye prosjekter.

What’s Happening With Hyperloop

Tech009Vishwas Shankar, som er programdirektør for automotive – og transportprogrammet ved Frost & Sullivan, fortalte at teamet til Musk hadde gjennomført en lenger testkjøring før forslaget ble annonsert, under intern kontroll og evaluering.

Han fortalte videre at Hyperloop helt og fullt er finansiert av Musks bedrifter samt av andre private bedrifter, og forslaget om en testbane som tillater både bedrifter, utdanningsinstitusjoner og andre interesserte, er et stort skritt videre der ulike team kan delta i utviklingsprosessen og på den måten både holde konseptet i live og evaluere og kvalitetssikre det.

Robert Cruicshank, grunnleggeren av California High Speed Rail Blog, påpekte at en kort testbane allikevel ikke vil løse de større utfordringene som anleggingen av lenger strekninger vil måtte reise, både fordi den ekstremt høye hastigheten krever lange rette strekk uten for mange svinger og kurver, i tillegg til alle de politiske og byråkratiske utfordringene, offentlig finansiering og vedtak om hvor banen skal legges.

CHSR-banen som skal forbinde San Francisco og Los Angeles, og allerede er under konstruksjon er planlagt fullført i 2029, det samme tidspunktet som Hyperloop-prosjektet tar sikte på å ha fullført sine planer. CHSR vil ha tog som får opp en fart på inntil 330 kilometer i timen. Musk antyder at Hyperloop vil kunne bygges for mellom 6 og 7, 5 milliarder amerikanske dollar.

Can the Hyperloop Be Made Real?

Det mest sannsynlige er at Hyperloop-banen blir lagt til Texas, men det er foreløpig ikke tatt noen endelig beslutning. Hyperloop må bygges med ekstremt liten luftmotstand, være fullstendig strømlinjeformet med presise dimensjoner, sier visedekan James Moore ved Viterbi School of Engineering ved University of Southern California, uten å kunne utdype hva som kreves for å kunne møte kravene og ressursene som må til for å tilfredsstille målene og testresultatene som Musk ønsker å oppnå.

Moore sa videre at den testen som Hyperloop nå har annonsert kan bli virkelighet i løpet av 10 år, men at poenget med å eksperimentere er å få bedre oversikt over ”det som allerede er kjent ukjent” og samtidig identifisere det som er ”ukjent ukjent”. Her og nå er det umulig å si noe om fremdriften eller hva som kan komme til å skje tidsmessig med hensyn til når Hyperloop kan bli realitet. Én ting er at testene har vist seg å være en suksess. Noe helt annet er det når disse planene skal settes ut i livet, om de i det hele tatt lar seg realisere. ”Vi får vente og se om Musk kan komme tilbake med flere oppdagelser før vi vet om de er brukbare”, avslutter Moore.

Tech008

Neste skritt for Hyperloop

Lanseringen som Musk foretok av alfaplanen for Hyperloop i august for to år siden satte i gang en kampanje for å finansiere et startfond for Hyperloop Transportation Technologies, en forskningsbedrift som tar sikte på å oversette Hyperloop-konseptet fra tegnebrettet og inn i vår praktiske hverdag.

HTT informerte for kort tid tilbake at de hadde rekruttert et kjerneteam på 100 ingeniører – fra NASA, Boeing og Airbus i tillegg til andre bedrifter i USA i tillegg til bidragsytere fra Stanford, UCLA og Harvard. Alle har lovt at de skal jobbe 40-timers uke på prosjektet mot å få aksjeopsjoner.

Andre bedrifter som yter assistanse og har tilbudt seg å stille med ressurser er GloCal Network og Ansys. SupraStudio ved UCLA vil få ansvaret for å lede prosessen med hensyn til designet. I mellomtiden har HTT gått enda videre med visjonen Musk har for Hyperloop. De ønsker å kunne Hyperloop til byer over hele verden som et lavkost transportsystem. Hyperloop kan dermed bli en radikal løsning på utfordringene ved den globale oppvarmingen og føre til langt mindre utslipp og forurensing.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB
Kommentarer: