Europeiske takst-regler for første gang på norsk


Trond Eilertsen
Publisert 8. november 2019, kl. 09:50

Pressemelding: 8. nov. 2019 09:36

For aller første gang kommer det nå en norsk, offisiell utgave av de felleseuropeiske standardene for taksering. Norsk takst lanserer den oversatte versjonen på en fagkonferanse fredag.

Standardsystemet EVS (European Valuation Standards) forvaltes av TEGOVA, som representerer 63 nasjonale takstorganisasjoner og 70.000 takstmenn fra 34 land. Norsk takst er eneste nordiske medlem i den europeiske sammenslutningen, og har nå fått på plass en norsk utgave av regelverket.

Fredag samles nær 300 av medlemmene i Norsk takst til stor fagkonferanse på Gardermoen. Her vil den rykende ferske oversettelsen bli presentert.

– Dette har vært et omfattende men svært viktig arbeid. TEGOVA, som står for The European Group of Valuers’ Associations, er toneangivende og autoritativ i europeiske sammenheng, og et verdifullt tilknytningspunkt for oss, sier Are Andenæs Huser, administrerende direktør i Norsk takst.

Foretrekker EVS-standarden
Den europeiske EVS-standarden blir i EUs forbrukerkredittdirektiv spesielt omtalt som pålitelig ved taksering av boligeiendommer for låneformål. Den er dessuten gitt forrang over alle andre standarder i Den europeiske sentralbankens håndbok i gjennomgang av bankenes eiendeler.

I den senere tiden har standarden også fått ny aktualitet gjennom et forslag fra det europeiske finanstilsynet (EBA) om å innføre manuell taksering av boliger for å gi bankene et sikrere grunnlag for å kunne gi eller refinansiere boliglån.

– Dette forslaget må ses i lys av at eiendomsinformasjonen generelt sett er svak i en del europeiske land. Individuell taksering som grunnlag for innvilgelse av boliglån til privatpersoner kan i slike markeder øke den finansielle stabiliteten, sier Are Andenæs Huser.

Han mener forslaget understreker betydningen av at finansiering av eiendomshandel skjer på grunnlag av data fra dyktige takstfolk, integrerte fagsystemer og gode statistikkverktøy, og at kravene til kvalitet på slik faktainformasjon må ha solid forankring også i Norge.

Kvalitet og uavhengighet
På europeisk plan har TEGOVA vært pådriver for EBA-forslaget om individuell taksering. I Norge har det blitt møtt med skepsis fra finansbransjen og på politisk hold.

– Vår situasjonen skiller seg ut gjennom eksisterende informasjonskvalitet og ved at vi ikke i særlig grad er berørt av den økonomiske krisen som har rammet store deler av Europa. Når alt går greit kan betydningen av å sikre uavhengige verdivurderinger lett bli undervurdert, sier Huser.

Han tror den nye, norske utgaven av de europeiske standardene vil bidra til å synliggjøre behovet for kvalitet og selvstendighet i takseringsarbeidet.

– I samarbeid med Eiendomsverdi har Norsk takst allerede tilrettelagt for at bankene kan validere takster inn i sine egne saksbehandlingssystemer. Denne typen systemutvikling, kombinert med høy kvalitet på rapportene, vil bidra betydelig til god verdi- og risikovurdering, sier Are Andenæs Huser.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB