Seks av ti europeiske husstander skriver ut ukentlig eller oftere


Trond Eilertsen
Publisert 17. desember 2015, kl. 13:29

– Myten om et papirløst samfunn avkreftes i europeisk undersøkelse

– Krav til juridisk gyldighet og manglende tiltro til teknologien gjør at papirdokumentet fremdeles spiller en sentral rolle i hjemmet

Til tross for den store utbredelsen av mobile enheter, sverger vi fortsatt til papirutskrifter. Over seks av ti (65 prosent) europeiske familier – både foreldregenerasjonen og den yngre, teknologiuavhengige garden – skriver ut dokumenter hjemme en gang i uken eller oftere. Og hele 12 prosent skriver ut daglig. Det avkrefter myten om at vi er på vei mot et papirløst samfunn. Offentlige dokumenter, som selvangivelser og skjemaer, samt skolearbeid og brev i forbindelse med skole eller jobb troner øverst på listen. Dette fremkommer i en ny undersøkelse blant 8 000 europeiske foreldre med barn i alderen 5 til 16 år som OnePoll har utført.

Foretrekker papir og stoler ikke på teknologien
printerI oktober i fjor var det for første gang flere aktive mobile enheter enn innbyggere i verden, ifølge data fra GSMA Intelligence. Til tross for dette svarer 40 prosent at de foretrekker en papirutgave fremfor elektroniske versjoner av viktige dokumenter som kontrakter og kjøpskvitteringer, ifølge undersøkelsen.

Undersøkelsen avdekker at vi ikke stoler helt og holdent på teknologien ennå. Over to tredjedeler (68 prosent) svarte at de vanligvis foretrekker å ha en utskrift av viktige dokumenter på grunn av tryggheten som er forbundet med papirformatet. Fire av ti (39 prosent) sier de er redde for at teknologien skal svikte.

Fysisk signatur og juridiske krav
Det rent praktiske spiller også en viktig rolle når folk velger å skrive ut dokumenter i stedet for å ha en elektronisk versjon. I mange land er det slik at viktige dokumenter fremdeles må være på papir. 40 prosent sier at de som regel skriver ut dokumenter fordi de må ha en fysisk signatur, mens 35 prosent oppgir at papirutgave er et juridisk krav. Dette illustrerer at mange europeiske organisasjoner fortsatt ikke er klare til å godta og behandle e-dokumenter og at en del statlige og lovmessige krav setter en stopper for e-dokumenter.

– Mange foretrekker fremdeles papir, selv om stadig flere har og bruker mobile enheter. Ofte stoler vi ikke på at teknologien fungerer. Vi foretrekker å ha en papirkopi i tilfelle vi mister mobildekningen eller batteriet går tomt. Dessuten er det et krav i mange land at viktige dokumenter må foreligge på papir. En ting er i alle fall sikkert, og det er at utskriften lever i beste velgående, sier markedssjef Solfrid Dyrrdal Liland i Epson Norge.

Kilde: Undersøkelsen ble utført av OnePoll med et basisutvalg på 8 000 europeiske foreldre (Storbritannia, Spania, Tyskland og Italia) med barn i alderen 5 til 16 år.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB