Fullsatt sal på seminaret om parametrisk design og BIM


Trond Eilertsen
Publisert 22. februar 2018, kl. 09:52

Tirsdag 13. februar ble det for første gang i Norge arrangert seminar om parametrisk design/visuell programmering. Over 130 personer var til stede på Felix Konferansesenter for å høre en rekke norske og internasjonale foredragsholdere fortelle om hvordan de benytter dette i sin hverdag.

Det er tydelig at temaet vekket interesse blant mange. Foreløpige tilbakemeldinger tilsier at mange også likte bredden på foredragsholderne, som inkluderte arkitekter, designere og ingeniører samt ulike BIM-verktøy slik som ARCHICAD, Revit og Tekla.

En av de internasjonale foredragsholderne var Carlos Perez fra McNeel som fortalte om både 3D-modellering, digital produksjon og generativ design samt den nye versjonen Rhino 6.

Foredragsholderen Jorge Benéitez Gardeazabal kom fra Enzyme i Hong Kong. Det internasjonale arkitektfirmaet jobber med store konseptuelle prosjekter verden over og delte sin erfaring med hvordan de utnytter algoritmisk design og BIM allerede i idefasen. Mange ble nok imponert når Jorge viste størrelsen de opererer med på prosjektene i Japan og Kina. Enzyme har også vært en av pionerne med å ta i bruk den direkte koblingen mellom Grasshopper og ARCHICAD som nå kan oppdatere modellene begge veier og i sanntid.

Svært imponerende var også kompleksiteten i det Peter Dang fra Nordic Office of Architecture og Fredrik Wenstøp fra Pivot Produktdesign viste fra Terminal 2 (T2) – Oslo Lufthavn Gardermoen. Vanskelig å se for seg hvordan oppgaven med å designe og tilpasse himling og takplater i terminalbygget ville vært mulig uten visuell programmering med Grasshopper.

Disse og de andre fantastiske foredragsholderne gjorde arrangementet svært innholdsrikt og vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra flere deltagere allerede. Dette har gitt oss i GRAPHISOFT Norge mersmak, og vi ser derfor på muligheten til å arrangere lignende seminar også neste år.

GRAPHISOFT Norge representerer en rekke ledende tegne- og visualiseringsverktøy for byggebransjen og har vært i markedet i over 20 år. Mer enn 60% av norske arkitekter bruker i dag ARCHICAD som sitt BIM-program.

Enzyme, Hong Kong

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB