3D laserskanner på en autonom robothund


Trond Eilertsen
Publisert 22. juni 2021, kl. 15:19

En 3D laserskanner på en autonom robothund gjør at tilstanden på byggeplasser og høyrisiko-områder kan overvåkes og kartlegges døgnet rundt.

NTI skal sammen med Faro Technologies og Boston Dynamics sin nordiske distributør AMKWO øke utbredelsen av robothunden Spot med høypresisjons 3D laserskannere i bygg- og anleggsnæringen og i industrien.

– Når Spot med 3D laserskanner samler og tilgjengeliggjør data i skyen kan entreprenør overvåke, kvalitetssjekke og planlegge fremdrift og produksjon i byggeprosjektet i sanntid. Det bidrar til bedre og mer bærekraftige løsninger og -konstruksjoner, som igjen gjør det enklere og mer givende å jobbe med viktige digitale endringer, sier Halvor Jensen, administrerende direktør i NTI.

– NTI hjelper oss nå ut til de aktørene i Norge som har kommet lengst med digital tvilling teknologi. Spot med laserskanner hever presisjonsnivået på datainnsamling, og sikrer at byggeprosjekt kan leveres raskere, mer effektivt og med høyere lønnsomhet, sier Mathias Svensson. Han er teamleader for Faro i Skandinavia,

Stor interesse hos norske entreprenører

Jensen er ærlig på at dette kan være en kostbar investering, og presiserer at besparelser kommer raskt gjennom lavere risiko, bedre evne til å avdekke feil, og viktige HMS- gevinster.

Han har diskutert løsningen med et utvalg av de store entreprenørene i Norge, og interessen er stor.

– Særlig HMS blinkes ut som et viktig argument hos entreprenørene. Etter sommeren er jeg trygg på at vi har flere pilotprosjekter i gang, sier Jensen. 

Løsningen er satt sammen av Faro Technologies sin mobile 3D skanner som er påmontert Spot, som er Boston Dynamics sin autonome robothund. Kombinasjonen gir en smart løsning for byggeplasser, til bruk i tuneller, gruver, eller høyrisiko-områder der man ikke ønsker å sende inn personell. 

– Spot patruljerer området den er programmert til å overvåke og vil kontinuerlig sende data til den digitale tvillingen. Dermed får prosjektleder og BIM-koordinator sanntidsoversikt på byggeprosessen, sier Jensen.

Testes ut i Gøteborg

I Gøteborg tester NCC ut løsningen på et byggeprosjekt. Spot går der runder på byggeplass for å kvalitetssjekke og måle fremdrift opp mot BIM-modellen.

– NCC bruker pilotprosjektet for å evaluere og samtidig finne nye anvendelsesområder. I følge en artikkel i det svenske fagtidsskriftet Byggindustrin ser de for seg å kunne bruke en slik løsning i byggeprosjekter i hele Norden, sier Jensen.

NTI er Nordens største forhandler av programvare til bygg- og anleggsnæringen, og Jensen mener det derfor er viktig at selskapet går i front for å skaffe seg kompetanse på slike løsninger.

– Denne løsningen er et godt bilde på hva fremtiden bringer, og vi vil se mange lignende nyheter i årene som kommer. For NTI er det viktig å høste kunnskap slik at vi kan hjelpe den lokale bygg- og anleggsnæringen raskere hente ut riktige gevinster fra spennende ny teknologi, sier Jensen.

Spot er utviklet for å være selvgående i ordets rette forstand, og med integrerte sensorer vil roboten tilpasse seg omgivelsene og unngå hindringer eller mennesker.

– Innsikten Spot sanker inn er gull verdt for beslutninger underveis i byggeprosessen, og for å oppdage elementer som kan være en trussel for de som jobber på byggeplass, sier Jensen.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB