CNC-maskiner som en del i den moderne teknologimiksen


Trond Eilertsen
Publisert 14. januar 2022, kl. 14:41

Mange av de største selskapene i verden er tilnærmet helt digitale, konsern som Alphabet, Meta og Apple lever og virker i skyen – og selv produksjon av iPhone er satt ut til underleverandører. Det kan være lett å glemme at under denne digitale overflaten er det fortsatt gigantiske behov for fysisk produksjon, av alt fra bilmotorer til kraftverksdeler.

Eksempel på maskin

Både «skyen» og digitale tjenester bygger på fysisk infrastruktur

Det kan høres ut som en selvfølge, men det er faktisk noen som glemmer at virtuelle opplevelser i skyen faktisk er avhengig av svært fysisk infrastruktur. Energiproduksjon, gigantiske datasentre og komplekse kommunikasjonsløsninger er bare noe av det som må bygges i den virkelige verden.

Det kan være interessant å trekke frem CNC maskiner i denne sammenhengen, da de kan ses på som en bro mellom den virtuelle og fysiske verden. Denne produksjonsformen, der materialer skjæres, dreies og slipes basert på programmerte kommandoer, er i mange tilfeller den raskeste veien fra en CAD-tegning til ferdig produkt. Dessuten er CNC-maskiner avgjørende ved produksjon av spesialiserte deler i begrensede antall, der det ikke er gjennomførbart å for eksempel støpe delene.

CNC er en teknologi som ikke går ut på dato

Bruk av 3D-printere har fått et løft de siste årene, og større modeller kan benyttes til å produsere store komponenter og deler. Det er til og med noen selskaper som har prøvd seg på å 3D-printe hele hus. Samtidig er denne teknologien egentlig ikke revolusjonerende, men en naturlig utvikling av løsningene som allerede finnes innen CNC.

Husk på at CNC er en forkortelse for «computer numerical control», begrepet er altså i seg selv svært bredt. Dagens moderne CNC-maskiner kan gjerne sammenlignes med en 3D-printer, bare med den forskjellen at produktet lages fra et fast materiale som behandles – og ikke med hjelp av et filament eller en flytende masse. Derfor er også CNC-maskiner en selvskreven del i den moderne teknologimiksen.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB