Verden går fremover… med stormskritt


Trond Eilertsen
Publisert 19. september 2018, kl. 15:45

Teknologien har ført til at verden beveger seg fremover med taktfaste og målrettede skritt. Ting man bare kunne drømt om for 20 år siden er i dag en selvfølgelig realitet, og slik kommer utviklingen til å fortsette i uoverskuelig fremtid.

Det er fascinerende samtidig som det er skremmende, men det er allikevel noe vi mennesker må kunne forholde oss til. Spesielt innenfor data og internettets verdens har det gått ubeskrivelig fort, og det er ingenting som tyder på at det er noe som skal føre til at hastigheten på utviklingen er i ferd med å avta – heller tvert i mot.

Enklere for oss mennesker
Man kan kanskje si det slik at utviklingen i samfunnet drives frem med et ønske om å gjøre livet enklere for oss mennesker. Dette er en tanke som er god og som burde være gjeldende i alt det vi foretar oss. At vi som mennesker skal få et enklere hverdagsliv er en god grunntanke og det er bare å krysse fingrene for at verden fortsetter i det samme sporet.

Alle er kanskje ikke enige i at de raske fremskrittene innenfor for eksempel IT er av det bedre, og eksempelvis kan vi her trekke frem den eldre delen av befolkningen. Vi vet med 100% sikkerhet at mange av disse personene sliter med å gjøre ting som den yngre delen av befolkningen vil karakterisere som enkle oppgaver. Herunder kan vi nevnte det å betale regninger i nettbanken, bruke smarttelefoner, bruke datamaskiner til enkle oppgaver, kjøre nye biler, bruke en TV og bruke selvekspederte kasser i butikken. Det er naturligvis mange flere eksempler, men hvis man tenker seg om kan man saktens skjønne at utviklingen har gått i overkant raskt for en nokså stor del av befolkningen. Den tiden da man gikk i den lokale banken for å ta ut penger er så definitivt forbi, og det er ingen tvil om at denne tiden er et savn for mange. Effektivisering og inntjening er derfor to ord som beskriver samfunnet vi lever i i dag.

Alle skal tjene penger
Et av menneskets fremste drivkrefter er at det skal tjene penger. Det ligger i bunnen av det aller meste vi foretar oss, men også det at man kan spare penger blir stadig viktigere. Løsninger lages og utvikles til stadighet for at to parter samtidig kan både tjene penger og spare penger. Et godt eksempel på dette kan vi finne i lånemarkedet. Det finnes mange aktører på dette markedet, men Lånemegleren (Eks. eff.rente 15,84%, 65.000, o/5 år, etabl.geb. 950, Totalt: 92.334,-.) er en av dem med lengst erfaring. Der har man utviklet et løsning som gjør at kunder kan sende inn én søknad om usikret lån og få denne søknaden sendt videre til 14 forskjellige banker. På denne måten skal man hjelpe kunden med å finne det lånet som har de best tenkelige vilkårene, samtidig som megleren får en skjerv av banken som får tilslaget på lånet.

Det samme kan man si om de forskjellige booking-sidene innenfor reiselivsbransjen som har dukket opp som paddehatter de siste årene. Expedia, Booking.com og Trivago er gode eksempler på dette. Mekanismene er det samme som det ovennevnte eksemplet, og her er det snakk om at parten på den ene siden skal tjene penger mens parten på den andre siden skal spare penger. Man kan kanskje si at det er en vinn-vinn situasjon, men når begge parter tjener penger må det vel være én part som taper på det? Matematikken i dette regnestykket klarer vel de aller fleste å finne ut av selv…

Hva vil fremtiden bringe?
Premissene for fremtiden er vel allerede nevnt: utviklingen vil fortsette videre, men spørsmålet er hvilke spesifikke ting vi kan forvente oss. Det er mye. Virkelig mye. Teknologien er fascinerende, og hvilken vei den vil ta og hva den kan gjøre for oss er nærmest grenseløs, og kanskje kun begrenset til våre egne ideer og oppfinnelser. Selvkjørende biler er noe vi allerede har sett begynnelsen av, og som garantert vil komme i stadig sterkere grad – og som vil endre våre liv. Tanken om nullvisjonen, altså null skadde og null drepte i trafikken, er utvilsomt fristende og noe som er verdt å jobbe mot og som vil hindre mye lidelse for menneskene. Dette ligger riktignok langt frem i tid, men vi kommer nok dit en eller annen gang.

Har vi andre ting? Utrydder vi døden slik vi kjenner den i dag? Ja, det er godt mulig ettersom tanken om at mennesker og maskin en gang skal kobles sammen slett ikke er så fjern som den var for kanskje 20 år siden. Kanskje kvitter vi oss også med sykdom, ettersom teknologien også spiller en viktig rolle der – og gjør det allerede i dag.

Hva med kunstig intelligens? Vil vi bli i stand til å skille den kunstige intelligensen fra vår menneskelig intelligens? Trolig ikke, og tanken på det er utvilsomt nokså skremmende.

Mange ting å tenke på
Vi kan kanskje håpe at menneskehetens utvikling og bruken av teknologi på en god måte kan redde planeten vår. Kanskje er det en mulighet for at vi kan unngå eller fikse miljøendringene vi er i ferd med å påføre planeten med hjelp av ny teknologi. Kanskje kan vi skape en planet som er preget av fred og fordragelighet? Sistnevnte er vel kanskje noe tvilsomt ettersom menneskene i seg selv er en destruktiv art, men det er sannelig lov å håpe!

Jorden kan for eksempel bli ubeboelig om forholdsvis kort tid, men kanskje vil teknologien hjelpe oss med å kolonisere nye planeter hvor vi kan bo?

Èn ting er i alle fall sikkert: dilemmaene som venter på oss med tanke på teknologisk utvikling og utviklingen generelt er enorme. Hvor langt skal vi gå? Hva kan vi tillate oss selv? Vil den kunstige intelligensen overta for vår egen intelligens? Er det riktig å utsette døden? Vil ikke et slikt grep skape enorme problemer på jorden med tanke på plassmangel og økonomi?

Det er, som du kanskje skjønner, veldig mange ting å tenke på i fremtiden. Klodens store hjerner, som er de som driver verden fremover, har et enormt ansvar med tankene på den forskningen og utviklingen de driver på med.

Ola og Kari Nordmann har, for å være helt ærlig, ingen forutsetning for å forstå eller forestille seg hvilken retning verden vil ta, men forhåpentligvis vil vi være i stand til å trekke en grense der hvor det er nødvendig at en grense trekkes.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB