Mulighetene som ligger i digital læring


Trond Eilertsen
Publisert 4. desember 2018, kl. 11:42

Utdanning og læring er avgjørende for fremtiden og utviklingen til hver enkelt og samfunnet som helhet. Digitaliseringen har åpnet opp nye muligheter til å gjøre læring mer tilgjengelig, individuelt tilpasset og motiverende. Takket være digitale verktøy kan vi lære på helt nye måter og står fritt til å lære hva som helst, når og hvor som helst.

Lærere og elever trenger ikke lenger å befinne seg verken i samme rom eller i samme bygning, ettersom det nå er mulig å streame forelesninger og få individuelt tilpasset feedback. Elever som kanskje ikke tør å ta ordet i klasserommet, kan kommunisere med lærerne digitalt, og dette kan øke inkluderingen. Læringsmetodene kan tilpasses til hver enkelt: de som trenger mer tid til en spesifikk oppgave, kan få det, og det som vil gå fort frem og fordype seg, kan gjøre det.

Utdanning er et felt som ligger vårt hjerte nær og som Samsung har investert i rundt om i verden i mange år.

Spørsmålet vi stiller oss selv er: Hvordan sørger vi for at den yngre generasjonen får kunnskapen og ferdighetene som trengs i fremtidens tilkoblede samfunn? Hvordan kan digital læring bidra til økt inkludering? Det holder nå på å vokse frem et nytt område som kalles edtech, og som går på hvordan digitalisering og teknologi kan drive utdanningen fremover.

Språkkunnskaper er en viktig del av utdanningen. For de som flytter til et nytt land, er språkferdigheter spesielt viktig for å kunne bli en del av samfunnet og komme inn på arbeidsmarkedet. I midten av september startet vi derfor opp det digitale pilotprosjektet eSFI, som er et samarbeid mellom Järfälla kommune, Telia Company, Samsung og CanopyLAB. Prosjektet omfatter ca. 20 elever og to lærere ved SFINX, SFI for ingeniører og arkitekter. Håpeter at studentene ved hjelp av digitale læreverktøy raskere skal kunne tilegne seg språkkunnskapene de trenger for å komme seg ut i arbeidslivet.

Personer som jobber med edtech, er i dag samlet på Slush for å diskutere hvordan blant annet AI, machine learning og samarbeid mellom aktører kan fremme utdanning og læring i fremtiden.

——————————————-

Tips, tør å ta ordet:

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB