4 av 10 i Norden bruker tingenes internett


Trond Eilertsen
Publisert 9. juni 2019, kl. 09:43

Ifølge en fersk IDC-undersøkelse har tre sektorer tatt ledertrøyen når det kommer til utnyttelse av tingenes internett (IoT) i Norden.

Det er knapt 20 år siden begrepet «Internet of Things» først ble brukt om koblingen mellom internettet og gjenstander i den fysiske verden. Siden har interessen steget stabilt, og i dag bruker 40 prosent av nordiske virksomheter IoT. Det viser en ny IDC-undersøkelse blant 200 virksomheter.

Særlig transport-, infrastruktur- og produksjonsbedrifter (45 prosent) har fått øynene opp for fordelene med å koble sine sammen elektroniske enheter, og samle data ved hjelp av sensorer. Ser man på helsesektoren, er det kun 32 prosent av virksomhetene og organisasjonene som er i gang. I utdannelsessektoren er det 29 prosent, og tross mye snakk om finanssektorens omfavnelse av ny teknologi, er det kun omtrent hver tredje finansaktør som har tatt i bruk IoT.

Sjansen for suksess øker med digital ledelse

Over halvparten av virksomhetene hvor IoT-initiativene har hatt støtte fra ledelsen allerede fra starten, anser sitt IoT-arbeid som «meget suksessfullt». Dette gjør seg gjeldene i ikke mindre enn 60 prosent av virksomhetene som har hatt en dedikert leder til å drive utviklingen.

– Når IoT skal være en del av forretningen er det nødvendig med noen organisatoriske forandringer. IoT skal integreres i virksomhetens samlede digitale transformasjon, som blant annet krever at medarbeiderne får bygget på kompetansen sin. Derfor er toppledelsens mandat, støtte og engasjement avgjørende for at man som virksomhet skal lykkes med prosjektet, sier nordisk teknologidirektør i SAP Norden, Jesper Schleimann, og fortsetter:

– Rapporten viser faktisk at sjansen for å ha suksess med IoT dobles om ledelsen er engasjert, og det er en dedikert leder satt til å drive utviklingen. En dedikert leder bidrar positivt med å ha den nødvendige tekniske forståelsen og et skarpt blikk på bedriftens mål, sier Jesper Schleimann.

Ifølge rapporten er økt produktivitet og kostnadsbesparelser ansett som de største fordelene ved å ta i bruk IoT. 

.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB