Lansering av #chatsafe


Trond Eilertsen
Publisert 28. mai 2020, kl. 10:12

Retningslinjene #chatsafe lanseres i Norge av Psyktærlig og NSSF fredag 29. mai kl. 10. Helseminister Bent Høie, Jo Robinson (Orygen), Psyktærlig og Fredrik Walby (NSSF) deltar på webinaret. Link til retningslinjene og ressurser vil bli presentert der. Webinaret streames live på Psyktærlig sin facebook-side.

Retningslinjene #chatsafe lanseres i Norge av Psyktærlig og NSSF fredag 29. mai kl. 10. Webinaret streames live på Psyktærlig sin facebook-side: https://www.facebook.com/psyktaerlig/

Mange land, inkludert Norge, har utviklet retningslinjer for omtale av selvmord. Disse retningslinjene er primært rettet mot fagfolk innen media, og har i stor grad vært fokusert på tradisjonelle former for nyhetsmedier og trykte medier, snarere enn internett og sosiale medier. Unge bruker imidlertid i økende grad ulike sosiale kanaler for å diskutere selvmordsrelatert innhold, men det har til nå vært lite veiledning tilgjengelig for å hjelpe med å gjøre dette på tryggest mulig måte.

Målet har vært å utvikle et sett med kunnskapsbaserte retningslinjer som kan hjelpe unge mennesker med å kommunisere trygt om selvmord på nettet. Hensikten er å gi støtte til de som responderer på selvmordsrelatert innhold postet av andre eller for de som ønsker å selv dele egne følelser, erfaringer eller selvmordsatferd på nett. Det er laget materiale tilpasset bruk i sosiale medier for å gjøre innholdet kjent blant relevante brukergrupper.

Retningslinjene vil også være nyttige for foreldre, lærere og andre som har kontakt med unge mennesker som er aktive på nett.

Chatsafe har vært i bruk i Australia et par år allerede. Retningslinjene er utviklet av Orygen, og norsk tilpasning er gjort av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.

Mer informasjon om #chatsafe-retningslinjene finnes på Orygen sin nettside: https://www.orygen.org.au

Til arrangementet på facebook: https://www.facebook.com/events/242893370264694/

Les mer på www.selvmord.no

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB