ROBOTER FIKSER TUNELLER OG OLJERAFFINERI


Trond Eilertsen
Publisert 9. desember 2020, kl. 09:24

Roboter og kunstig intelligens skal benyttes i kampen mot aldrende veier, tuneller og oljeraffineri.

– Når vi kjører bil har vi jo selvfølgelig aldri lyst til å komme til en stengt tunell, men sikkerheten kommer først. Derfor jobber vi med løsninger for å redusere tiden det tar å utføre den nødvendige inspeksjonen, og dermed også tiden tunellen må være ute av drift, sier SINTEF-forsker, Sigurd Mørkved Albrektsen.

Vedlikehold og inspeksjoner av infrastruktur er dyrt og risikofullt. I likhet med Norge sliter flere europeiske land derfor med aldrende infrastruktur. Hyppige inspeksjoner blir viktig for å kunne forutsi når nødvendig vedlikehold må utføres. Nå skal et storstilt prosjekt finansiert av EU se nærmere på hvordan roboter kan gjøre inspeksjonene effektive, hyppigere og av høyere kvalitet.

Stor interesse

Ved hjelp av automatiserte robotløsninger og billedanalyse skal PILOTING-prosjektet effektivisere inspeksjonsoppgavene. Inspeksjonen fører ofte til nedstenging av kritiske systemer som tuneller og raffineri. Håpet er at prosjektet skal få slutt på dette, forteller Mørkved Albrektsen. Det unike prosjektet vekker oppsikt, og dasamarbeidspartnerne inviterte til internasjonalt webinar tidligere i år, var repsonsen overveldende. Mer enn 100 deltagere fra hele verden koblet seg opp for å lære mer om løsninger for tilpassing, integrasjon og demonstrasjon av robotiserte løsninger.

Virtuelle besøk

Vedlikeholdsbehovene skal løses av robotkjøretøy, AI-algoritmer, og et sammenkoblet informasjonssytem. Systemene vil bli testet og evaluert i tre store pilotprosjekter for tre ulike bransjer, herunder raffineri (olje- og gasssektoren), bruer og viadukter, og tuneller (sivil-/ transportinfrastruktursektoren).

– På grunn av omstendighetene i verden nå kan vi ikke reise. Likevel er det viktig å få et godt inntrykk av miljøet robotene skal operere i. Så for å få besøkt infrastrukturene som skal inspiseres i prosjektet måtte vi tenke nytt, forklarer Mørkved Albrektsen. Løsningen ble delvis virtuelle besøk, hvor noen av prosjektpartnerne har besøkt til lokasjonene, og scannet omgivelsene med kamera og 3D-LIDAR for å gi oss i Norge et bedre inntrykk av forholdene. Aktørene som får besøk, vil dra nytte av forskningsresultatene i og med at inspeksjonene skal resulterere i videretuviklingen av robot-inspeksjon.

Ettersom det ikke GPS-dekning tilgjengelig, bidrar SINTEF med utvikling av en posisjoneringsløsninger som blant annet 3D-lidar og kamera for bakkeroboter inne i tuneller.

Mer informasjon om PILOTING H2020 -prosjektet kan finnes på:

Fakta om prosjektet PILOTING:

  • I samarbeid med oppdragsgiverne som representerer tre ulike bransjer. Ferrovial (Spania), Chevron Oronite (Frankrike) og Egnatia Odos AE (Hellas).
  • Skal hjelpe infrastruktureiere, leverandører av inspeksjonstjenester og robotikkfirma med interesser innen inspeksjon og vedlikehold
  • Hittil har det vært besøk hos Viaducto del Sol og Viaducto Arroyo de las Piedras, i Malagaprovinsen i Spania og et blandet fysisk+virtuelt besøk hos Metsovo tunellen i Hellas.
  • Prosjektet ledes av FADA-CATEC og SINTEF representerer Norge i prosjektet.Prosjektpartnere fra Hellas, Spania, Sveits, Frankrike, Tsjekkia, Norge og Nederland.
  • 26 land var representert i et webinar om prosjektet, hvorav 8 utenfor Europa: Brasil, Kanada, Japan, Mexico, USA, Tyrkia, Singapor og Saudi Arabia, som fikk informasjon om de 9 inspeksjonsoppgavene som har blitt identifisert i prosjektet så langt.
  • PILOTING-systemet er planlagt å bestå av flyvende og bakkekjørende roboter, AI-algoritmer for analyse av inspeksjons og et informasjonssystem som gjør at analytikerne forholder seg til samme grensesnitt uavhengig av robotplattform.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB