Felles infrastruktur


Trond Eilertsen
Publisert 12. februar 2021, kl. 14:17

Felles infrastruktur gir arbeidstakere egen pensjonskonto og fritt valg av pensjonskontoleverandør.

Stefi Kierulf Prytz

En ny løsning er nå satt i drift, som muliggjør innføringen av egen pensjonskonto for ca 1,5 millioner arbeidstakere med innskuddspensjon i privat sektor. Arbeidstakernes tidligere oppstarte pensjonskapitalbevis vil nå kunne samles på ett sted, og dette kan gi den enkelte mer pensjon for pengene.

– Den nye felles infrastrukturen, som for første gang samler alle pensjonsforetakene i Norge, sikrer fritt valg for arbeidstakerne og effektiviserer prosessen rundt pensjonsoppsparing. Vi er fornøyd med at dette store utviklingsprosjektet har forløpt planmessig, og at vi nå kan stille løsningen til rådighet for alle privatansatte i Norge som har innskuddspensjon via arbeidsgiver, forteller Stefi Kierulf Prytz, Direktør for Livsforsikring og Pensjon i Finans Norge. 

Løsningen baseres på en infrastruktur som muliggjør daglig utveksling av informasjon og transaksjoner mellom alle selskapene som tilbyr pensjon, og er utviklet etter at Stortinget våren 2019 vedtok at det skal innføres egen pensjonskonto i Norge.

Videreutvikling av kritisk infrastruktur

Det er Nets, med EY som prosjektleder, som har utviklet den nye bransjefelles infrastrukturen som sikrer innføringen av egen pensjonskonto.

– Ved å benytte vår eksisterende kompetanse for utvikling og drift av samfunnskritisk infrastruktur, er vi nå med på å sikre en ny og innovativ realtidsløsning for å forenkle pensjonssparingen til 1,5 millioner arbeidstakere. Vi er stolte av å utvikle og levere løsningen som tilrettelegger lovendringen om egen pensjonskonto, og håper dette kan være med på å løfte kompetansen blant norske arbeidstakere om pensjonssparing, sier Anna-Karin Østlie, Direktør i Nets med ansvar for Payments Norge.

Løsningen håndterer informasjon om egen pensjonskonto, valg av ønsket (selvvalgt) pensjonsleverandør, tidligere oppsparte pensjonskapitalbevis og tilhørende kostnader. Samtidig gir den økt kunnskap og oversikt over egen pensjonssparing. Sikkerhet, stabilitet og håndtering av store volumer er en del av kjernevirksomheten i Nets, og løsningen er skalerbar for at den enkelt skal kunne tilpasses fremtidige behov.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB