Jotta utvider funksjonaliteten

Den norske backup-tjenesten Jotta lanserer ny fildelingsfunksjon, og gir samtidig brukerne 5 GB gratis lagringsplass, i stedet for 2 GB.