Planet 51

Man skal ikke alltid høre på hva de voksne sier.