Fjellet

Vil en tur "tilbake til fortiden" redde forholdet?