Rio

Å være den siste hannen av sitt slag kan by på problemer.