Dragetreneren

Ikke alle vikinger er store og sterke, men det er ikke alltid det ytre som teller.