Google indekserer SVG-filer


Einar Holten
Publisert 1. september 2010, kl. 19:07

Nå er det også mulig å søke etter SVG-filer i fra Googles søkemotor, i følge deres offisielle blogg. SVG står for Scalable Vector Graphics og er en åpen standard for vektorisering av grafikk, både statisk og dynamisk. Google vil nå indeksere disse både som selvstendige filer og om de er lagt inn i HTML-kode. Ved å indeksere disse filene vil Google kunne sjekke om en SVG-fil inneholder ditt søkeord., siden disse er i XML format. Den som ikke ønsker at filene skal bli indeksert kan lett blokkere dette.

I innlegget på bloggen viser også Google deg noen eksempler på hvordan du også kan søke etter SVG. Formatet vil trolig bli langt mer brukt i framtiden. Spesielt siden mange av dagens moderne nettlesere støtter formatet.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB