1 av 5 online-minutter på sosiale nettverk


Christofer Nygård
Publisert 28. desember 2011, kl. 07:08

Kort om rapporten

  • Ett av fem internettminutter brukt på sosiale nettverk
  • Facebook-dominans
  • Sterk Twitter-vekst
  • Andelen eldre brukere øker drastisk

Sosiale nettverk er den mest populære online-aktiviteten over hele verden. Sosiale nettverk sto for nesten ett av hvert femte minutt brukt online i oktober 2011, noe som plasserer det som den mest engasjerende aktiviteten på internett, skriver analysebyrået ComScore i rapporten publisert den 21. desember.

Sosiale nettsteder når nå 82 prosent av verdens internettbefolkning over 15 år, og representerer totalt over 1,2 milliarder mennesker.

Enveiskjøring

Facebooks dominans er tilsynelatende også total, idet nettstedet nådde over halvparten av den globale internettbefolkningen, og sto for ett av sju brukte minutter på internett i oktober. Det tilsvarer 3/4-deler av all tid brukt på sosiale nettverk.

Økt Twitter-bruk

Mikroblogging, særlig på Twitter, har også framstått som en ny betydningsfull faktor innen sosial interaksjon på internett. Twitter nådde i oktober i år én tiendedel av verdens internettbrukere, og hadde en vekst på 59 prosent siden året før.

Alle aldersgrupper

Rapporten konkluderer også med at det ikke lenger bare er unge folk som er tilstedeværende på sosiale nettverk.

— Selv om unge brukere i alderen 15-24 år representerer det mest aktive segmentet, med i gjennomsnitt 8 timers bruk per besøkende, begynner sosiale nettverk å bli mer populært blant den eldre befolkningen på verdensbasis, skriver ComScore.

Aldersgruppen 55 år og oppover representerer nå det raskest voksende segmentet.

Økt mobilbruk

Bruk av sosiale nettverk via mobil har økt kraftig. I USA hadde 64 prosent av smarttelefonbrukerne vært innom et sosialt nettverk minst én gang i oktober 2011. Hele to av fem brukere hadde videre vært innom nesten hver dag. For EU er de samme tallene henholdsvis 45 % og én fjerdedel.

Rapporten i sin helhet kan leses via denne lenken.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB