Telenor med ny bredbåndsundersøkelse


Trond Eilertsen
Publisert 11. november 2019, kl. 19:21

Pressemelding fra Telenor

– Raskere bredbånd, mer tv-titting i nettet og fildeling i tilbakegang (Fornebu, 3. oktober 2007) Flere og flere får raskere bredbånd og ser tv på nettet, sosiale nettverk er i framgang og fildeling ser ut til å vise en tilbakegang. Dette er noen av funnene i en ny bredbåndundersøkelse TNS Gallup har gjennomført på vegne av Telenor.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det var over 1.2 millioner bredbåndsabonnenter ved utgangen av mars i år, en økning på 25 prosent fra fjoråret. Godt over halvparten av disse har bredbånd fra Telenor, og selskapet kan tilby bredbånd til over 92 prosent av husstandene i Norge. For tredje gang har Telenor nå gjennomført en stor bredbåndsundersøkelse som avdekker flere spennende og viktige forhold om bruk av Internett-tjenester og utvikling av bredbånd i Norge. 

Blant de mest interessante funnene er at stadig flere ser på tv via bredbånd, noe som nok har sammenheng med at stadig flere får raskere bredbånd. ‘Folkebredbåndet’ er nå på mellom 2-8 Mb/s, mer enn 50 prosent av bredbåndskundene har slike hastigheter. Det virker nok også inn at det har vært en sterk økning i tilgang til Plasma- og LCD- tv-er, som igjen blir oftere koblet opp mot datamaskinen for tv-titting.

Videre viser undersøkelsen at bruken av fildelingsprogram går markert tilbake. Fildelings-program brukes i stor grad til distribusjon mellom brukere av innhold som film, musikk og programvare. Tilbakegangen kan skyldes at tilgangen på lovlig nedlastbart innhold er blitt bedre, både innenfor musikk og film. I tillegg er det langt mer innhold som streames, noe som gjør fildelingsprogram mindre nødvendig.

Undersøkelsen viser flere spennende tendenser, både med hensyn til økningen i tv-titting på web, men ikke minst at bruken av fildelingsprogram er i tilbakegang. Med bakgrunn av Telenors satsting på å tilrettelegge for mer lovlig nedlasting av innhold som musikk og film, er dette en svært spennende utvikling, sier Berit Kjøll, divisjonsdirektør i Telenor. Det er derimot ikke overraskende at sosiale nettverk, som eksempelvis Facebook, har en såpass markant framgang, det har vi fått klare indikasjoner på over tid, fortsetter Kjøll. 

Funnene i undersøkelsen viser at markedet ennå ikke er mettet med hensyn til høyere hastigheter, noe som ikke minst henger sammen med tilgangen på kapasitetskrevende innhold. At flere og flere benytter seg av muligheten til å streame filmer og ikke minst se fotball på web, er med på å drive ønsket om høyere hastigheter. 

– Telenor vil i nær framtid begynne å selge tjenester på fiber, noe som ytterligere vil forsterke denne trenden, sier Berit Kjøll. – Det å møte konkurransen fra spesielt lokale fiberaktører gjennom salg av såkalt triple play-løsninger (totalpakker med bredbånd, telefoni og tv) blir svært viktig for oss i framtiden, sier Kjøll, som tror vi bare ser den spede begynnelse i bruk av innhold som krever høye båndbredder.

Hovedfunn fra undersøkelsen:

  • Tv-titting via bredbånd i sterk vekst. Over 36 prosent har sett på tv- opptak eller live tv på nettet, mot 29 prosent i samme periode i fjor høst.  I tillegg hadde 24 prosent sett på opptak på YouTube. Siden i fjor har dobbelt så mange koblet opp datamaskinen til fjernsynet, og tilgangen til Plasma/LCD-fjernsyn har også mer enn doblet seg i samme periode til 39 prosent.
  • Bruken av fildelingsprogram har falt tilbake til 19 prosent, mot 23 prosent i fjor høst.
  • 31 prosent har fått høyere hastighet på bredbåndet sitt de siste 6 måneder.  Over halvparten av alle bredbåndsabonnement i Norge har hastigheter på mellom 2-8 Mb/s, og 87 prosent av alle bredbåndsabonnement har hastigheter på over 1mbit/sek.
  • Facebook større en Myspace. Sosiale nettverk som Facebook og Myspace markerer seg sterkt i undersøkelsen. 30 prosent av de spurte har vært på Facebook og 6 prosent på Myspace. Hele 77 % i aldersgruppen 15-29 år har vært på Facebook.
  • Stabilitet i bredbåndslinjen viktigere enn pris for kundene. 21 prosent sier stabilitet er viktigste årsak til tilfredshet med leverandøren, mens kun 6 prosent mener pris er viktigst. 
  • Over 60 % av husstandene har trådløs Internett-forbindelse, en kraftig økning siden i fjor.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB